Om projektet

Är du vår första hyresgäst?

I oktober 2021 flyttar de första hyresgästerna in i 77 av de 270 lägenheterna i Kv. Mejeristen. Lägenheterna kommer att vara mellan 1 till 5 rum och kök. Högst upp i husen är det etagelägenheter med egen takterrass, den utsikten är något speciellt!

Vill du bli bo i Kallebäcks Terrasser? Registrera dig i vår bostadskö här.

Det här är Kallebäcks Terrasser

En kort cykeltur från city hittar du Kallebäck. Här bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer skola och förskolor. Första inflytt är redan 2021.

I Kallebäcks Terrasser vill vi underlätta vardagen för alla som bor och vistas här. Vi bygger ett område där det kommer vara lätt att ta sig fram till fots och cykel. Här kan du också njuta av naturen, på det intilliggande Lackarebäcksberget och i Delsjön som ligger ett stenkast bort. Här utvecklar vi ett stadsliv med närhet till både stad och natur, kort och gott!

Snabbfakta

  • ByggstartVåren 2019
  • Antal bostäder1 800 BOSTÄDER, ETAPPVIS BYGGNATION
  • InflyttEtappvis från hösten 2021
  • Lokalyta20 000 KVM FÖR KONTOR, BUTIKER, RESTAURANGER, SKOLOR M.M.

Vanliga frågor och svar

Vad är Kallebäcks Terrasser?

Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 270 av lägenheterna ska stå klara lagom till 2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

Vad är visionen för Kallebäcks Terrasser?

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli ett levande och nyskapande område.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Kallebäcks Terrasser.

Hur ser tidplanen ut för projektet?

Utvecklingen av Kallebäcks Terrasser påbörjas våren 2019.

Kallebäcks Terrasser är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Målet är att cirka 170 lägenheter i området ska stå klara till år 2021. Hela området kommer att vara fullt utbyggt 2027. 

Hur kommer husen i Kallebäcks Terrasser att se ut?

Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö. Husens höjder kommer att ligga i samma spann som nuvarande bebyggelse i området, det vill säga fyra till 18 våningar.

Kommer det att bli hyres- eller bostadsrätter?

Det kommer att finnas både hyres- och bostadsrätter. De första kvarteren som blir klara kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag en bostad (hyresrätt) i Kallebäcks Terrasser?

Ställ dig i vår bostadskö, Https://www.wallenstam.se/koregistrering

Vilka kommer att bo i Kallebäcks Terrasser?

Alla är välkomna att bo i Kallebäcks Terrasser. Vi tror att det förmodligen är personer som vill bo i en trivsam, varm stadsdel med allt runt husknuten - som exempelvis skola, service och inte minst naturen - som kommer att söka sig hit.

Hur är tillgången till förskolor och skolor?

Vi kommer att bygga skola och förskolor i Kallebäcks Terrasser.

Kommer det att finnas butiker, caféer och restauranger?

Vi kommer att bygga lokaler för butiker, caféer och restauranger. När vi planerar Kallebäcks Terrasser lägger vi stor vikt vid att hitta en bra balans mellan bostäder och arbetsplatser samt affärer, nöjen och kultur.

Målet är en trivsam, välkomnande och trygg stadsdel.

Kommer det att finnas cykelbanor?

Vi lägger stor vikt vid att göra Kallebäcks Terrasser cykelvänligt. Stadsdelen kommer att utvecklas för cyklister, men vad detta konkret innebär är svårt att säga i dagsläget. Vi hoppas kunna tillföra både service, tillgänglighet och trivselfaktorer kopplat till detta miljövänliga färdmedel.

Kallebäcks Terrasser, ett område med fokus på mobilitet – vad innebär det egentligen?

Wallenstam har tecknat ett tioårigt mobilitetsavtal med Göteborgs Stad för Kallebäcks Terrasser. Med 20 unika mobilitetsåtgärder som ingår i avtalet kommer de boende och verksamma i området erbjudas olika typer av mobilitetslösningar framöver.

Ett exempel är kostnadsfri tillgång till cykelpool med specialcyklar, startpaket till nyinflyttade, cykelservicerum, medlemskap i bilpool och en begränsning av fasta personliga parkeringsplatser.

Bostäder

Nya bostäder

Vi är redan nu igång och bygger tre kvarter. De första bostäderna vi bygger är hyresrätter och dessa hyrs ut via Wallenstams egen bostadskö, registrera dig här.

Det första kvarteret vi bygger i Kallebäcks Terrasser är Kv. Mejeristen med 270 hyresrätter, 1-5 rok. Mejeristen byggs högst upp i området och får en härlig utsikt över Kallebäck, Mölndal och Göteborg. Läs mer om Kv. Mejeristen här.

Det andra kvarteret är Kv. Terrassen och innehåller 165 hyresrätter, 1-4 rum och kök. Med gångavstånd till skola och kollektivtrafik direkt in till city gör det enkelt och trivsamt att bo här. Läs mer om Kv. Terrassen här.

I Kv. Utsikten bygger vi 266 hyresrätter, fördelade på 1-4 rok. Från Kv. Utsikten kan du ta dig direkt till Kallebäck Terrassers egna park, Terrassparken. Läs mer om Kv. Utsikten här.

Lokaler

Entré Kallebäck

Det ska vara enkelt att jobba. Och att leva. Det är två principer vi har jobbat efter när vi planerat kontoren i Kallebäcks Terrasser. För här har du allt du behöver inom bekvämt räckhåll och du tar dig enkelt hit med utmärkta bussförbindelser, på cykelvägarna eller med bil. Kallebäcks Terrasser har i det närmaste oslagbar tillgänglighet via E6:an och riksväg 40. Efter jobbet kan du storhandla alldeles i närheten, du kan träna i skogen på lunchen eller bara ta en promenad, kanske i den fina bokskogen på Lackarebäcksberget. Lätt och bekvämt.

Här kommer det att finnas lokaler för arbetsplatser och service på runt 20 000 kvm i ett nytt område med en bra blandning av arbetsplatser, service, boende, mötesplatser och kommunikationer. Det kommer att finnas mycket att välja på!

En oslagbar tillgänglighet vid E6:an och riksväg 40 tillsammans med ett rikt utbud av anpassningsbara lokalytor gör området riktigt attraktivt. Förutom kontor ges plats för butiker, restauranger, rekreation, kultur, förskola, skola och närservice.

Är du nyfiken på att veta mer eller intresserad av en framtida etablering? Hör av dig till Emma Carlsson 031-743 95 32, emma.carlsson@wallenstam.se

Pågående arbeten

September 2020

Vid vårt kommersiella projekt, Entré Kallebäck, monterar vi glasfasader och under oktober startar vi arbetet med att montera marmorplattorna som ska klä betongen. I projekten Terrassen och Mejeristen pågår invändiga arbeten i de husen där våra första bostadshyresgäster i Kallebäck kommer att flytta in nästa år. På övriga arbetsplatser reser vi stommar samt utför markarbeten för kommande hus och kvartersgator.

Kv. 11, Mejeristen
Nu är resning av stommen klar för det första punkthuset i kvarteret och montering av balkongräcken pågår. I samma hus pågår även invändiga arbeten. Stomresning av mittenhuset pågår och samtidigt monterar vi fönster och balkongdörrar fönster.
Stommontaget av de tre husen i kvarteret kommer att vara färdigställt i början av nästa år.

Kv. 9, Terrassen
Just nu pågår målning av punkthusen i den östra delen av kvarteret. Det pågår invändiga arbeten så som målning, parkettläggning och kakelsättning. Vi gör utvändiga arbeten på gården mellan husen.
Under september månad kommer transporter med kranbil till och från arbetsområdet att öka längs med Smörkärnegatan.

Entré Kallebäck
Under september och oktober kommer glasfasaderna mot norr och öster att monteras och under oktober startar vi montaget av den marmorplattorna som kommer klä fasaden.
Invändiga arbeten pågår installationsarbeten och målning pågår i garaget.

Kv. 8 – Utsikten
I vårt kvarter Utsikten har vi nu rest en kran och precis startat med montaget utav stommen.
Pålningsarbete pågår och beräknas vara färdigställda under slutet av september.

Kv 10
Under oktober kommer vi att utföra pålningsarbeten under två veckor, därefter kommer vi att starta sprängningsarbeten. Sprängningsarbetena beräknas pågå under 5 veckor.

Andra pågående arbeten
Kretslopp och vatten arbete med att bygga om avloppsledningar i området fortskrider och kommer fortsätta röra sig österut.

En del av utbyggnaden beror på att vägens nuvarande sträckning ändras och att ledningarna därför inte kan ligga kvar där de tidigare varit. De nya husen hamnar helt enkelt ovanpå de gamla sträckningarna. Samtidigt bygger de ut och förstärker hela områdets kapacitet. Detta inkluderar även en tryckstegringsstation för dricksvatten som ligger i hörnet av Smörgatan och Mejerigatan. Arbetena beräknas vara helt klara under 2020.

Trafikkontoret utför arbeten för att möjliggöra för nya bostäder i Kallebäck och kommer att förbättra framkomligheten med nya gång- och cykelbanor längs Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan.

För mer information kring Trafikkontorets, Göteborg energi och Kretslopp och vattens arbeten i området, vänligen kontakta Göteborgs stads kontaktcenter.

Håll mig uppdaterad

Om området

En ny stadsdel växer fram

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med en aktiv livsstil.

Det nya orådet kommer att omfatta ca 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter kommersiell yta. Tack vare god infrastruktur med kollektivtrafik och cykelstråk är det alltid lätt att ta sig hit. Dessutom finns Lackarebäcksberget mitt i området med vacker bokskog, porlande bäckar och en underbar utsikt.

Välkommen!

En del av Bostad2021

Kallebäcks Terrasser är en del av Bostad2021 som drivs av Göteborg Stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. På 31 platser runtomkring i Göteborg ska totalt 7 000 extra lägenheter byggas som en del av stadens 400-årsjubileum år 2021. 

En historisk källa

Visste du att Göteborgs första färskvattenledning drogs från just Kallebäcks källa in till centrala Göteborg? Detta skedde redan på 1700-talet och ledningarna bestod då av urholkade och nedgrävda trästockar. Källan finns kvar än idag och är ett trevligt utflyktsmål.