KallebäcksTerrasser

Aktuellt

Grönt ljus för sportskolan 2018

Nu är planeringen för Sportskolan 2018 igång. Den 12-15 augusti kommer barn och ungdomar att kunna prova på nya eller bekanta sporter Mitt i Kallebäck, helt gratis.

För andra året i rad arrangeras Sportskolan i Kallebäcks Terrasser. Vilka sporter barn och ungdomar kommer att få prova i år är ännu inte helt bestämt. Just nu diskuteras detaljerna mellan Wallenstam och ett stort antal intresserade klubbar. Målsättningen är att precis som förra året få till en stor variation av aktiviteter, så att det ska finnas något för alla. Oavsett om man är nyfiken på golf, ridning, taekwondo eller bollsport.

Sportskolan riktar sig främst till barn och ungdomar mellan 6 och 12 år – men alla är välkomna. Det är gratis att delta. Man behöver inte heller ta med sig eget material, utan det kommer att finnas på plats. Som deltagare går det bra att prova flera sporter under en och samma dag, och det kommer gå att föranmäla sig till de olika aktiviteterna.

Mer information publiceras löpande på webben och i Kallebäcks Terrassers sociala kanaler. 

Om området

Ett nytt område växer fram

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser blir en levande och nyskapande stadsdel för människor med en aktiv livsstil.

Det nya orådet kommer att omfatta 2 000 lägenheter och 20 000 kvadratmeter butiker, restauranger och kultur. Tack vare god infrastruktur med kollektivtrafik och cykelstråk är det alltid lätt att ta sig hit. Dessutom finns Lackarebäcksberget mitt i området med vacker bokskog, porlande bäckar och en underbar utsikt.

Välkommen!

En del av Bostad2021

Kallebäcks Terrasser är en del av Bostad2021 som drivs av Göteborg Stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. På 31 platser runtomkring i Göteborg ska totalt 7 000 extra lägenheter byggas som en del av stadens 400-årsjubileum år 2021. 

En historisk källa

Visste du att Göteborgs första färskvattenledning drogs från just Kallebäcks källa in till centrala Göteborg? Detta skedde redan på 1700-talet och ledningarna bestod då av urholkade och nedgrävda trästockar. Källan finns kvar än idag och är ett trevligt utflyktsmål. 

Bergets hinderbana

På det gröna berget vid Kallebäcks Terrasser har vi byggt en hinderbana för vuxna och ungdomar. Materialet är i huvudsak trä men du hittar även nät, rep och ringar. Hinderbanan är av militärisk karaktär och du kan välja att springa en hel slinga eller ta hindren var för sig.

Bergets hinderbana är öppen året runt och eftersom det finns olika svårighesgrad på hinderna passar den både för motionärer och elit. Barn under 140 cm behöver ha medföljande vuxen.

Välkommen!

Tirewall

Ta dig över den 2,5 meter höga däckväggen. Använd armar och ben för att klättra upp på ena sidan och ner för den andra. Var noga med var du sätter dina fötter och ha bra tag med händerna.

Tri-walls

Ta dig över och förbi de tre väggarna. För att få med dig farten upp och över hindret sätt en fot på väggen och dra dig upp.

Net climb

Klättra över näthindret. Använd dina ben och se till att ha bra tag med händerna. Sätt gärna händer och fötter på var sida om ett lodrätt gående rep. Och var försiktig när du klättrar över. Låt din kontroll på kroppen bestämma farten över. Klättra baklänges ner på andra sida och se till att hålla avstånd från hindrets kanter.

Quintuple step

Hoppa på de snedställda stegen med hjälp av sidohopp. Använd dina armar till hjälp. Var noga med var du sätter fötterna. Tryck ifrån vid varje hopp på din väg framåt.

Balance log

Ta dig över balanshindret och se efter var du sätter fötterna.

Over-under

Ta dig över den högre stocken och under den lägre. Använd dina armar för att trycka dig uppåt och luta överkroppen framåt. Använd sedan den teknik som känns bekväm för att ta dig över, och sedan under.

Tire run

Ta dig över på andra sidan genom att springa i eller på kanterna av däcken. Se efter var du sätter fötterna och höj upp knäna i steget på väg igenom.

A-frame

Klättra upp och över på andra sidan. Se var du sätter händer och fötter. Ta dig ner baklänges. Låt kontrollen på din kropp bestämma farten.

Inclined wall

Ta dig över. Spring uppför väggen, använd gärna rep och hoppa sedan ner på andra sidan.

  • Projektet
  • Bank
  • Apotek
  • Matbutik
  • Skola

Om projektet

Alltid nära

”Genom att förtäta det Kallebäck som redan finns, tillföra nytt slags utbud, skapa stadsmässiga miljöer och tillgängliggöra grönområden ska vi utveckla området till en attraktiv, trivsam och levande del av Göteborg.”
                                                                
Hans Svensson, Projektchef

Kallebäcks Terrasser är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Med berget i ryggen tar vi tillvara de naturliga nivåskillnaderna som finns på platsen.                                                                                    

Lätt att mötas och leva

Här ska vara lätt att få ihop sitt vardagspussel och kunna bo, arbeta, gå i skolan, träna, fika och må allmänt bra. Vi planerar att fylla området med både bostäder, kontor, skola, förskola, restauranger, caféer, gym, närservice, vård med mera.

Dialogen har varit och är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Hittills har vi tagit fasta på önskemål om bättre service, fler platser att mötas på och bättre tillgång till berget och naturen.

Mobilitet i fokus

20 unika mobilitetsåtgärder kommer att erbjudas boende och verksamma i området framöver. Kostnadsfri tillgång till cykelpool med specialcyklar specialfordon som elcyklar, cykelkärror och ihopfällbara cyklar, cykelservicerum, medlemskap i bilpool är några exempel. Samtidigt kommer alla nyinflyttade att få ett startpaket som ska uppmuntra till att förflytta sig till fots, på cykel, kollektivt eller med poolbil. Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att röra sig i Kallebäcks Terrasser.

Snabbfakta

  • Planerad byggstartVåren 2018
  • Antal bostäderCa 2 000 bostäder varav 800 i första etappen.
  • InflyttPreliminärt från 2020
  • LokalytaCa 20 000 kvm för kontor, butiker, restauranger och skolor

Vanliga frågor och svar

Vad är Kallebäcks Terrasser?

Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 2 000 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 800 av lägenheterna ska stå klara lagom till 2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

Vad är visionen för Kallebäcks Terrasser?

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. 

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Kallebäcks Terrasser.

Hur ser tidplanen ut för projektet?

Nu pågår ett intensivt detaljplanarbete för området. Vår förhoppning är att börja bygga så snart det är möjligt, vilket kan bli våren 2018.

Kallebäcks Terrasser är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Målet är att cirka 800 lägenheter i området ska stå klara till år 2021. Hela området kommer att vara fullt utbyggt om ungefär tio år. 

Hur kommer husen i Kallebäcks Terrasser att se ut?

Ännu finns inga exakta förslag på hur husen kommer att se ut. Men vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö.

Det vi kan säga i dagsläget är att husens höjder kommer att ligga i samma spann som nuvarande bebyggelse, det vill säga fyra till 18 våningar.

Kommer det att bli hyres- eller bostadsrätter?

Det kommer att finnas både hyres- och bostadsrätter. Detta gäller även de första 800 lägenheterna som ska stå klara 2021. De kommer att vara en variaion av hyres- och bostadsrätter med ett till fyra rum och kök.

Hur söker jag bostad i Kallebäcks Terrasser?

Våra hyresrätter kommer att förmedlas via Boplats.

Vilka kommer att bo i Kallebäcks Terrasser?

Alla är välkomna att bo i Kallebäcks Terrasser. Vi tror att det förmodligen är personer som vill bo i en trivsam, varm stadsdel med allt runt husknuten - som exempelvis skola, service och inte minst naturen - som kommer att söka sig hit.

Hur är tillgången till förskolor och skolor?

Vi kommer att bygga skolor och förskolor i Kallebäcks Terrasser.

Kommer det att finnas butiker, caféer och restauranger?

Vi kommer att bygga lokaler för butiker, caféer och restauranger. När vi planerar Kallebäcks Terrasser lägger vi stor vikt vid att hitta en bra balans mellan bostäder och arbetsplatser samt affärer, nöjen och kultur.

Målet är en trivsam, välkomnande och trygg stadsdel.

Vad har ni kommit fram till i dialogen med de som redan bor i Kallebäck?

Dialogen med närboende har löpt som en röd tråd från projektets start. Hittills har det framkommit att de boende vill ha mer service i området, fler platser att mötas på och bättre tillgång till berget och naturen för aktiviteter. Detta är något vi strävar efter utveckling av Kallebäcks Terrasser.

Vi tycker att det är viktigt med en god dialog och att det är något som alla vinner på. Vi som bygger får in bra och betydelsefulla synpunkter från de som redan bor i Kallebäck och som har kunskap om hur området fungerar och hur det skulle kunna bli bättre. De som bor i området kan i sin tur ta del av våra visioner, tankar och planer.

Varför har ni redan börjat med aktiviteter i området?

Byggnationen av Kallebäcks Terrasser kommer att ske etappvis och pågå under många år. Därför vill vi redan nu skapa en mötesplats för Kallebäcksborna och besökare som är nyfikna på det nya området.

Aktiviteterna kommer att utgå från mötesplatsen Mitt i Kallebäck, en plats för kommunikation och samvaro. Aktiviteterna ska ge en försmak av vad man kan göra i området och vad som kommer att finnas här när det är färdigbyggt. Gilla Kallebäcks Terrasser på Facebook så får du den senaste informationen om vad som händer Mitt i Kallebäck.

Kommer aktiviteterna att fortsätta när Kallebäcks Terrasser är färdigbyggt?

Ja, på ett eller annat sätt. Förhoppningen är att en del av aktiviteterna ska leva vidare och bli en naturlig del av området.

Kommer det att finnas cykelbanor?

Vi lägger stor vikt vid att göra Kallebäcks Terrasser cykelvänligt. Stadsdelen kommer att utvecklas för cyklister, men vad detta konkret innebär är svårt att säga i dagsläget. Vi hoppas kunna tillföra både service, tillgänglighet och trivselfaktorer kopplat till detta miljövänliga färdmedel.

Projektkalender

Inför detaljplan
Pågående detaljplan
Antagen detaljplan
Inför byggstart
Byggstart
Visning
Uthyrning
Inflytt

Bostäder

Liv i och mellan husen

Vi planerar ca 2 000 bostäder i området varav 800 ska stå färdiga lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Men vi tar det en bit i taget. När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft, förhoppningsvis våren 2018, startar vi bygget.

Vi arbetar för en varierade arkitektur. Olika stilar, höjder, färger och material ger omväxling för ögat och kombineras med gångstråk, mötesplatser och trivsamma ytor. De nya husen kommer att vara 4 till 18 våningar höga, samma höjd som den nuvarande bebyggelsen.

Lokaler

En bra blandning

Här kommer det att finnas lokaler för arbetsplatser och service på runt 20 000 kvm i ett nytt område med en bra blandning av arbetsplatser, service, boende, mötesplatser och kommunikationer. Det kommer att finnas mycket att välja på!

En oslagbar tillgänglighet vid E6:an och riksväg 40 tillsammans med ett rikt utbud av anpassningsbara lokalytor gör området till ett riktigt A-läge. Förutom kontor ges plats för butiker, restauranger, rekreation, kultur, förskola, skola och närservice.

Är du nyfiken på att veta mer eller intresserad av en framtida etablering? Hör av dig till Anders Forsling på 031-743 96 18 alternativt anders.forsling@wallenstam.se. 

Håll mig uppdaterad

Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter så får du information via vårt nyhetsbrev.

Förnamn:*
Efternamn: *
Email: *
Adress:*
Postnummer och ort: *
* = Obligatoriska fält