EN

"Wallenstam är ett bolag med långsiktigt fokus, där vi levererar över tid oavsett konjunkturläge. Vi följer vår affärsplan, något som bidrar till att aktieägare, finansiärer, medarbetare och andra i vår omvärld vet vad vi som bolag vill göra och vart vi ska. Det skapar transparens, förutsägbarhet och trygghet för våra intressenter, och bidrar till en mindre volatil aktie."

Susann Linde CFO och IR-ansvarig

Investera i Wallenstam

Möt vår styrelseordförande Lars-Åke Bokenberger