EN
Fasaden på Wallenstams huvudkontor, på fasaden står det Wallenstam med bokstäver i guld.

Lägenheter i attraktiva lägen

Vi värnar om hyresrätten som boendeform. Det är en flexibel och bekymmersfri boendeform för hyresgästen och den är viktig för staden. Vi är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 12 200 lägenheter i attraktiva lägen i främst Stockholm och Göteborg.

För oss handlar ansvarsfull stadsutveckling lika mycket om att utveckla befintliga fastigheter som att bygga nya.

— Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB

Kommersiella lokaler i attraktiva områden

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större aktörer och utvecklare av lokalmarknaden. Kundstrukturen är stabil och vårt breda utbud av fastigheter är koncentrerat till Göteborgs innerstad och närområden.

Affärsprocessen

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden utifrån människors och samhällets behov, samt utifrån krav och önskemål från kunder och aktieägare. Genom kostnadseffektiv byggnation, utveckling och förvaltning samt hög service och långsiktig hållbarhet skapar vi värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet.

Kort om oss

Antal fastigheter: 210 stycken
Kunder: cirka 12 200 hushåll, 1 000 företagskunder
Fastighetsvärde: Cirka 64 miljarder kronor
Börsvärde: Cirka 35 miljarder kronor
Uthyrningsgrad, yta: 97 %
Total uthyrningsbar yta: Cirka 1,4 miljoner kvm
Antal lägenheter i produktion: 830 stycken
Antal vindkraftverk: 53 stycken
Antal anställda: Cirka 250 personer
Marknader: Göteborg, Stockholm och Uppsala
Grundades: 1944 i Göteborg

Wallenstamaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Vision Wallenstam ska vara det självklara valet för boende och lokaler.
Affärsidé Vi utvecklar och förvaltar människors boende och arbetsplatser med hög service och långsiktig hållbarhet i utvalda storstadsregioner i Sverige.
Värdegrund

Utveckling
Respekt
Engagemang