EN

Emitterade obligationer

Se lista nedan med villkor för emitterade obligationer inom ramen för MTN-programmet. Klicka på lånenumret för att se slutliga villkor för respektive lån.

Lån nr Lånedatum Löptid Utestående belopp Emitterad volym Ränta
117* 1 mar 2024 1,5 år 400 Mkr 400 Mkr 3M STIBOR + 1,20 %
118* 19 mar 2024 2 år 300 Mkr 300 Mkr 3M STIBOR + 1,20 %
119* 3 maj 2024 2,5 år 300 Mkr 300 Mkr 3M STIBOR + 1,20 %
Summa     1 000 Mkr    

* Grön obligation

Kontakta oss

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig 0705-17 11 34 Susann.Linde@wallenstam.se

Karin Mizgalski

Hållbarhetschef 0730-78 23 70 karin.mizgalski@wallenstam.se

 

För allmänna frågor om vårt hållbarhetsarbete: hallbarhet@wallenstam.se