EN

Emitterade obligationer

Se lista nedan med villkor för emitterade obligationer inom ramen för MTN-programmet. Klicka på lånenumret för att se slutliga villkor för respektive lån.

Lån nr Lånedatum Löptid Utestående belopp Emitterad volym Ränta
114* 25 feb 2021 2,5 år 460 Mkr 550 Mkr 3M STIBOR + 0,60 %
116* 26 apr 2021 3 år 334 Mkr 400 Mkr 3M STIBOR + 0,66 %
Summa     794 Mkr    

* Grön obligation

Kontakta oss

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig 0705-17 11 34 Susann.Linde@wallenstam.se

Karin Mizgalski

Hållbarhetschef 0730-78 23 70 karin.mizgalski@wallenstam.se

 

För allmänna frågor om vårt hållbarhetsarbete: hallbarhet@wallenstam.se