EN

Emitterade obligationer

Se lista nedan med villkor för emitterade obligationer inom ramen för MTN-programmet. Klicka på lånenumret för att se slutliga villkor för respektive lån.

Lån nr Lånedatum Löptid Belopp Ränta
103 23 nov 2017  5 år 250 Mkr 3M STIBOR + 1,40 %
112 * 16 sep 2020 2 år 300 Mkr 0,695 %
113 * 30 nov 2020 2 år 350 Mkr 3M STIBOR + 0,75 %
114* 25 feb 2021 2,5 år 550 Mkr 3M STIBOR + 0,60 %
115* 26 apr 2021 2 år 350 Mkr 3M STIBOR + 0,50 %
116* 26 apr 2021 3 år 400 Mkr 3M STIBOR + 0,66 %
Summa     2 200 Mkr   

* Grön obligation

Kontakta oss

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig 0705-17 11 34 Susann.Linde@wallenstam.se

Karin Mizgalski

Hållbarhetschef 0730-78 23 70 karin.mizgalski@wallenstam.se

 

För allmänna frågor om vårt hållbarhetsarbete: hallbarhet@wallenstam.se