EN

Vi anser att vi som fastighetsföretag har ett ansvar i samhällsfrågor. Från allra första början, redan från grundaren Lennart Wallenstam, har det varit en självklarhet och nu ser vi att vi som företag har en roll i samhället att hjälpa till och stödja dem som behöver det.

— Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör