EN

Utdelning kr/aktie*

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0,60 0,60 0,60 0,25 0,95 0,90 0,85 0,75 0,57

* omräknat för aktiesplit 2:1 i maj 2022.