EN

Vi vill skapa inbjudande miljöer som människor trivs i och kan ta del av. Med hjälp av utformning och aktiviteter som lockar till besök, bidrar vi till liv och rörelse i gaturummet.

Exempel på aktuella stadsutvecklingsprojekt

Kallebäcks Terrasser

I stadsdelen Kallebäck, med ett härligt läge nära både centrum, natur och rekreation vill vi skapa förutsättningar för avspänt stadsliv nära citypuls och skön natur. Vi planerar för olika bostadsformer med totalt ca 1 800 bostäder, verksamheter och närservice som ger underlag för mötesplatser för såväl nya som befintliga invånare i stadsdelen. Under 2016 påbörjades rivningsarbetet och vi har initierat ett dialogarbete med boende och andra intressenter i området, dels för att informera om status i projektet, dels öppna upp för synpunkter och tankar kring utvecklingen av området. Dialogarbete och samverkan med olika intressenter är viktiga ingredienser för oss när Kallebäcks Terrasser ska ta form.

I mars 2019 togs första spadtaget i för det första kvarteret som omfattar 270 hyresrätter i tre hus. 

Läs mer om Kallebäcks Terrasser här


Mölnlycke Fabriker

Strax utanför Göteborg, i Mölnlycke, håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi ca 600 nya bostäder i moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar.

Mölnlycke Fabriker är ett trivsamt område med närhet till både naturupplevelser och aktiviteter och ska utvecklas till en livfull stadsdel med en blandning av lokala verksamheter, kontor, handel, rekreation och bostäder.

Det första kvarteret vi bygger är Rosengången med 123 hyresrätter, Kvarnen är det andra och innehåller 185 hyresrätter. 

Läs mer om Mölnlycke Fabriker här

 

 

Umami Park

I Umami Park, Hallonbergen i Sundbyberg byggstartade vi 2016 vår första etapp. Här vill vi skapa en blandstad med varierad bebyggelse, ett levande stadsliv och naturliga mötesplatser. En närmiljö med livskvalitet, inte bara för dem som bor och arbetar här, utan också för alla människor i närområdet. Arbetet sker i nära samarbete med Sundbybergs stad och i linje med visionsarbetet och medborgardialogen som förts.

Läs mer om Umami Park här


Älta

Älta växer, både på bredden och höjden. I framtidens Älta kommer du att mötas av en levande plats där livskvalité och småstadskänsla står i fokus.

Här bygger vi ett helt nytt område med ca 1000 nya bostäder, butiker och mötesplatser. Vi skapar rum för att umgås, leva och bo.Fler ska få uppleva Älta – En plats för alla som vill leva ett aktivt liv med närhet till vatten, promenadstråk, sportmöjligheter och kulturliv. Våra arkitekter bygger vidare på alla positiva egenskaper som Älta redan har. Den unika känslan i Älta bevaras och området får nytt liv.

Läs mer om Älta här

Företagsbostäder

Vi har skapat ett smart och flexibelt bostadskoncept för företag som bryr sig om sina medarbetare – Umami Easy Living. En slags hybrid mellan hotell och lägenhet. Bostäder som ditt företag kan hyra för longstay, med alla bekvämligheter du kan tänkas behöva – från tvättmaskin och snabb uppkoppling till garageplats och balkong. Självklart helt nyproducerat med stilrena materialval.

Vi skräddarsyr en lösning som passar just ditt företag. Oavsett om ditt företag är i behov av övernattningslägenheter eller långtidsboenden tummar vi inte på bekvämligheten. Lägenheterna är fullt utrustade och kan hyras både med eller utan möbler.

Företagsbostäderna hyrs ut genom blockavtal, d.v.s. kontrakt skrivs på minst tre lägenheter per företag. Företagsbostäderna hyrs ej ut till privatpersoner.

Läs mer