EN

Vi vill skapa inbjudande miljöer som människor trivs i och kan ta del av. Med hjälp av utformning och aktiviteter som lockar till besök, bidrar vi till liv och rörelse i gaturummet.

Exempel på aktuella stadsutvecklingsprojekt

Kallebäcks Terrasser

I stadsdelen Kallebäck, med ett härligt läge nära både centrum, natur och rekreation vill vi skapa förutsättningar för avspänt stadsliv nära citypuls och skön natur. Vi planerar för olika bostadsformer med totalt ca 1 800 bostäder, verksamheter och närservice som ger underlag för mötesplatser för såväl nya som befintliga invånare i stadsdelen. Under 2016 påbörjades rivningsarbetet och vi har initierat ett dialogarbete med boende och andra intressenter i området, dels för att informera om status i projektet, dels öppna upp för synpunkter och tankar kring utvecklingen av området. Dialogarbete och samverkan med olika intressenter är viktiga ingredienser för oss när Kallebäcks Terrasser ska ta form.

I mars 2019 togs första spadtaget  och nu är två av våra kvarter, Mejeristen och Terrassen är inflyttade (totalt 435 lägenheter).

Under 2022 byggstartar vi även en skola och en förskola som öppnar upp för verksamhet under 2023.

I Kallebäck har vi mobilitet i fokus och vi arbetar för att våra hyresgäster ska kunna ta sig fram på ett mer hållbart sätt, tex genom en bilpool och cykelstudios.

Läs mer om Kallebäcks Terrasser här


Mölnlycke Fabriker

Strax utanför Göteborg, i Mölnlycke, håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi ca 600 nya bostäder i moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar.

Mölnlycke Fabriker är ett trivsamt område med närhet till både naturupplevelser och aktiviteter och ska utvecklas till en livfull stadsdel med en blandning av lokala verksamheter, kontor, handel, rekreation och bostäder.

Området har en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom området unika fabriksbyggnader som förenas med befintliga verksamheter och nya bostärder i ett modernt intryck.

Hittills har vi färdigställt 424 lägenheter. Området har också ett nytt parkeringshus med en fasad av solceller.

Läs mer om Mölnlycke Fabriker här

 

 

Umami Park

I Umami Park, Hallonbergen i Sundbyberg byggstartade vi 2016 vår första etapp. Här vill vi skapa en blandstad med varierad bebyggelse, ett levande stadsliv och naturliga mötesplatser. En närmiljö med livskvalitet, inte bara för dem som bor och arbetar här, utan också för alla människor i närområdet. Arbetet sker i nära samarbete med Sundbybergs stad och i linje med visionsarbetet och medborgardialogen som förts.

Läs mer om Umami Park här


Älta

Älta växer, både på bredden och höjden. I framtidens Älta kommer du att mötas av en levande plats där livskvalité och småstadskänsla står i fokus.

Här bygger vi ett helt nytt område med ca 1200 nya bostäder, butiker och mötesplatser. Vi skapar rum för att umgås, leva och bo. Fler ska få uppleva Älta – En plats för alla som vill leva ett aktivt liv med närhet till vatten, promenadstråk, sportmöjligheter och kulturliv. Våra arkitekter bygger vidare på alla positiva egenskaper som Älta redan har. Den unika känslan i Älta bevaras och området får nytt liv.

Läs mer om Älta här

Heden LIVE

Med sitt unika centrala läge är Heden redan idag tillgänglig för många, och visst finns det en hel att göra där. Men trots det så upplevs Heden som ganska öde, blåsig och otrygg.

Vi tror att Heden kan vara så mycket mer. Vår idé innebär att med nya bostäder utveckla Heden till en trygg och inspirerande mötesplats med idrotten som samlande kraft. Områdets identitet som en plats för idrott, evenemang och hälsa kan utvecklas och bli något som vi kan vara stolta över. En välkomnande plats som lever under hela året.

Läs mer

Företagsbostäder

Vi har skapat ett smart och flexibelt bostadskoncept för företag som bryr sig om sina medarbetare – Umami Easy Living. En slags hybrid mellan hotell och lägenhet. Bostäder som ditt företag kan hyra för longstay, med alla bekvämligheter du kan tänkas behöva – från tvättmaskin och snabb uppkoppling till garageplats och balkong. Självklart helt nyproducerat med stilrena materialval.

Vi skräddarsyr en lösning som passar just ditt företag. Oavsett om ditt företag är i behov av övernattningslägenheter eller långtidsboenden tummar vi inte på bekvämligheten. Lägenheterna är fullt utrustade och kan hyras både med eller utan möbler.

Företagsbostäderna hyrs ut genom blockavtal, d.v.s. kontrakt skrivs på minst tre lägenheter per företag. Företagsbostäderna hyrs ej ut till privatpersoner.

Läs mer