EN

Köregler

 • Du måste vara 16 år fyllda för att få registrera dig i vår kö.
 • För att stå kvar i kön måste du vara aktivt sökande, vilket innebär att du måste logga in på Mina Sidor och förnya ditt intresse minst en gång vartannat år. Gör du inte det så avslutas ditt konto.
 • När du tecknat ett avtal för en lägenhet så nollställs dina köpoäng
 • Du har rätt att tacka nej till lägenhetserbjudanden tre gånger under ett års tid. Tackar du nej fler gånger kan du inte söka boende hos oss under de kommande sex månaderna
 • Vi har ingen intern bostadskö för hyresgäster hos Wallenstam.

Kriterier vid uthyrning

För att få hyra en lägenhet behöver samtliga nedan angivna kriterier vara uppfyllda.

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste ha en total årsinkomst (före skatt) på minst tre gånger årshyran för den sökta lägenheten. Är du ålderspensionär behöver din årsinkomst vara minst två gånger årshyran. Om din inkomst understiger inkomstkravet med max 20 %, kan du komplettera din ansökan med en borgensman. Se ytterligare angående inkomstkrav för borgensmän nedan.
 • Du ska ha fast inkomst och vi godkänner bl a följande anställningsformer:
  - tillsvidareanställning
  - provanställning
  - projektanställning
  - långtidsvikariat
 • Vi godkänner studenter med fullt CSN som inkomst men då behövs även en borgensman. Är du student utan CSN som inkomst, behöver du klara 25% av inkomstkravet samt ha en borgensman. Denna lättnad i kravet på årsinkomst för studenter gäller endast för lägenheter på 1-2 rum och kök (max 60 kvm).
 • Har du tidsbegränsad anställning, A-kassa eller studiemedel ska inkomsten vara tryggad minst 6 månader framåt och kompletteras med borgensman.
 • Din inkomst behöver vara tryggad minst 6 månader efter tillträdesdatum och ska styrkas med anställningsintyg där din anställningsform framgår. Studenter skickar kopia på antagningsbeslut. Du behöver även komplettera din ansökan med de senaste tre lönespecifikationerna alternativt specifikation på utbetalning av studiemedel vid CSN, pension eller liknande.
 • Ska du slå ihop din inkomst med din partners (äktenskap/partnerlikanade förhållande) måste ni stå som medsökande i lägenhetsansökan. Detta görs enklast genom att länka kökontona på Mina Sidor.
 • Vi tar alltid en kreditupplysning och vi godtar inte sökande som har betalningsanmärkning.
 • Du får inte äga ett boende samtidigt som du har ett hyresavtal med Wallenstam. Om du flyttar från ett boende som du ägt kan vi därför begära in en kopia på mäklaruppdraget för försäljningen av bostaden innan du får teckna hyresavtal med oss. Bor du i hyresrätt kan du behöva visa det uppsagda hyreskontraktet.
 • Vi kräver goda boendereferenser.
 • Vi godkänner sökande med pendlingsavstånd, riktlinjen är dock max 10 mil mellan bostaden och arbetet.
 • För att bli godkänd som borgensman måste personen ha en årsinkomst om minst fyra gånger årshyran för den aktuella lägenheten samt ha en godkänd kreditupplysning. Det går bra att ha två borgensmän vars sammanlagda årsinkomst uppgår till nämnda belopp.

Övrig information

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • Utöver ovan angivna inkomstkriterier kan även andra ekonomiska förutsättningar komma att vägas in i bedömningen.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll på blivande hyresgäster enligt tillämplig lagstiftning.
 • Familjebevis kan komma att krävas. Ha det i beredskap om du accepterar lägenheten. Familjebevis beställs från Skatteverket.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
Bidrag du kan räkna som inkomst
A-kassa
Aktivitetsstöd
Aktivitetsersättning
Barnbidrag 
Bostadstillägg
Etableringsersättning
Föräldrapenning
Sjukersättning
Sjukpenning
Studiebidrag/CSN + borgensman
Underhållsbidrag/underhållsstöd
Vårdbidrag
Ålderspension