EN
Två kvinnor och två män sitter framför en laptop med Wallenstamloggan. De pratar och skrattar.
Medarbetarstatistik 2022 2021 2020 2019 2018
Medelantal anställda 274 267 270 254 251
- varav män/kvinnor, % 46/54 43/57 42/58 41/59 42/58
Frisknärvaro, % 98.7% 97,8 97,6 96,5 96,7
Genomsnittlig anställningstid, år 9,1 8,7 9,0 8,0 8,0
Personalomsättning, % 7 8 7 7 6

Jämställdhet och kompetensutveckling

På Wallenstam ska alla medarbetare behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön och andra olikheter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för de tjänster som finns inom bolaget, både vid rekrytering och i arbetet. För att stödja personlig utveckling, följa upp gemensamt satta mål och stämma av arbetssituationen, genomförs årliga medarbetarsamtal. Då planeras också för framtida kompetensutveckling, något som bidrar till både individens och bolagets utveckling.

Vi är stolta och glada över att vara med på Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag, se listan här

Välmående medarbetare

Vi arbetar aktivt med friskvårdsaktiviteter och erbjuder goda möjligheter till träning på respektive kontor samtidigt som friskvårdsaktiviteter generellt subventioneras. Den fysiska arbetsmiljön är god och kontoren är utrustade med ergonomiska arbetsplatser. I syfte att främja fortsatt välmående erbjuds alla anställda regelbundet en hälsobedömning.

Hela personalen har haft möjlighet att delta i en utbildning i hjärt- och lungräddning. Vi har även investerat i ett antal hjärt- och lungräddningsmaskiner till våra kontor.

Uppförandepolicy

Vår uppförandepolicy (Code of Conduct) utgår från våra kärnvärden (Utveckling, Respekt, Engagemang) och ska ligga till grund för bolagets agerande inför medarbetare, hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Klicka här för att läsa vår uppförandepolicy.