EN
Medarbetarstatistik 2019 2018 2017 2016
Medelantal anställda 254 251 244 216
- varav män/kvinnor, % 41/59 42/58 42/58 43/57
Frisknärvaro, % 96,5 96,7 96,8 96,6
Genomsnittlig anställningstid, år 8,0 8,0 7,4 7,8
Personalomsättning, % 7 6 10 7

Jämställdhet och kompetensutveckling

På Wallenstam ska alla medarbetare behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön och andra olikheter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för de tjänster som finns inom bolaget, både vid rekrytering och i arbetet. För att stödja personlig utveckling, följa upp gemensamt satta mål och stämma av arbetssituationen, genomförs årliga medarbetarsamtal. Då planeras också för framtida kompetensutveckling, något som bidrar till både individens och bolagets utveckling.

Vi är stolta och glada över att vara med på Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag 2018.

Välmående medarbetare

Vi arbetar aktivt med friskvårdsaktiviteter och erbjuder goda möjligheter till träning på respektive kontor samtidigt som friskvårdsaktiviteter generellt subventioneras. Den fysiska arbetsmiljön är god och kontoren är utrustade med ergonomiska arbetsplatser. I syfte att främja fortsatt välmående erbjuds alla anställda regelbundet en hälsobedömning.

Hela personalen har haft möjlighet att delta i en utbildning i hjärt- och lungräddning. Vi har även investerat i ett antal hjärt- och lungräddningsmaskiner till våra kontor.

Uppförandepolicy

Vår uppförandepolicy (Code of Conduct) utgår från våra kärnvärden (Utveckling, Respekt, Engagemang) och ska ligga till grund för bolagets agerande inför medarbetare, hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Klicka här för att läsa vår uppförandepolicy.