EN

Kv. 6, Torget
Arbetet med att resa husens stomme pågår och beräknas vara klart våren 2024. Vi arbetar även med fasad- och markarbeten vilket till och från är ljudstörande. Framkomligheten längs med Kallebäcks Torggata och Separatorsgatan kan under vissa tider vara begränsad. 

Första etappen beräknas vara klar för inflytt i början av 2025.

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera störningar under produktionen för er boende i området. 

Generella arbetstider
Måndag- fredag 06.45-19.00
Lördagar 09.00-14.00

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se