EN

Kv. 11, Mejeristen
Det första huset av tre är inflyttat. Här har vi satt upp avgränsningar till arbetsområdet för byggtrafiken till de två övre husen. Det är viktigt att alla följer hänvisningsskyltarna och inte beträder våra arbetsplatsområden! I båda husen pågår invändiga arbeten, utvändigt monteras stenskivor och det pågår även
markarbeten för att kunna färdigställa ytorna runt husen. I början av nästa år flyttar våra hyresgäster in i det mittersta huset.

Kv. 9, Terrassen
I december välkomnar vi hyresgästerna till Kv. Terrassen. Nu pågår de sista förberedelserna både invändigt och utvändigt, med bland annat plantering av växter och montering av utemöbler.

Entré Kallebäck, kontorshuset
I början av 2022 flyttar våra första hyresgäster in, Cellink och Nordic Wellness. Vi utför nu det sista arbetet med fasaden och färdigställer trottoar framför huset. Invändigt pågår lokalanpassningar för våra hyresgäster.

Kv. 8, Utsikten
I Kv. Utsikten är stommen färdigrest på samtliga huskroppar och kompletteringsmålning på fasader pågår. På ett av husen bygger vi tak. I de andra två Pågående arbeten i Kallebäcks Terrasser huskropparna pågår invändiga arbeten. Här flyttar de första hyresgästerna in i början av 2023.

Kv 10, Hållbarheten
Arbetet med att montera stommen är i full gång och beräknas pågå fram till mitten av november. Vi monterar fönster och bygger tak. Dessutom har vi nu påbörjat de invändiga arbetena. Till våren börjar vi hyra ut de 73 hyresrätterna som är inflyttningsklara i slutet av 2022.

Kv 7, Kedjan
Grundläggningsarbeten pågår med gjutning av bottenplatta och ytterväggar. Vecka 42 kommer vi att montera en kran. Därefter startar arbetet med att resa stommen, vilket beräknas pågå fram till sommaren nästa år.

Kv 5, Närheten
På platsen pågår grundläggningsarbete och under oktober månad kommer vi att utföra sista delen av pålningsarbetet. I november monteras en kran och i början av nästa år startar stomresningsarbetet.

Övriga arbeten inom området
Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området.

Bor du i närheten och vill ha löpande information om våra pågående arbeten? Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se