EN

Entré Kallebäck, kontorshuset
Under sommaren kommer en Wallenstamskylt att monteras på den västra delen av fasaden. I fastigheten pågår lokalanpassningar för våra kommande hyresgäster. I augusti kommer trottoaren framför huset att färdigställas.

 

Kv. 8, Utsikten
Vi monterar granit på sockelvåningar och arbetar med att färdigställa gårdsytor i kvarteret. I två av husen är de invändiga arbetena färdigställda och i de andra två pågår arbete med ytskikt, målnings- och installationsarbeten. Här flyttar de första hyresgästerna in i början av 2023.

 

Kv. 10, Hållbarheten
De sista invändiga arbetena pågår inför inflytt. I augusti kommer ytor runt om huset att färdigställas och gårdsbyggnaden uppförs. Förmedling av lägenheterna pågår och i slutet av året kan vi välkomna våra hyresgäster till kvarteret.

 

Kv. 7, Kedjan
Stomresningen i kvarteret är nu färdigställt. Utvändiga arbeten såsom takarbeten, markarbeten och målning av fasad pågår. Invändiga arbeten i lägenheterna är också påbörjat i delar av kvarteret.

 

Kv. 5, Närheten
Invändiga arbeten, takarbeten och fönstermontage är uppstartade i delar av kvarteret.

Arbetet med att resa stommen beräknas vara färdigt under september. På platsen pågår även grundläggningsarbete.

 

Kv. 4, Fridaskolan
Arbete med tak och ytterväggar kommer att pågå under sommaren. På platsen kommer även återfyllnadsarbete att utföras.

 

Fridaskolan, förskola
Arbete med tak och ytterväggar kommer att pågå under sommaren och därmed under hela semestern.

Kv. 6, Torget
Spontningsarbetet är färdigställt i början av juni. På platsen pågår i början av sommaren grävningsarbeten och i augusti kommer vi att starta pålningsarbete. Pålningsarbetet beräknas pågå i tre månader och kommer att vara ljudstörande. Arbetet innebär även stundvis begränsad framkomlighet på kör-, - cykel- och gångbana i västra delen av Seperatorsgatan. 

 

Terrassparken
Arbetet med Terrassparken fortskrider. In- och ut transport av byggtrafik kommer att ske längs med Filmjölksgatan. Arbetsområdet är avgränsat med staket.

 

Övriga arbeten inom området
Byggnation av trappor är uppstartat intill kv. 8, Utsikten.  

Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området.

 

Vill du få löpande information om våra pågående arbeten? Anmäl dig på kallebäcksterrasser.se

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se