EN

Kv. 11, Mejeristen
I september välkomnar vi de första hyresgästerna till kvarteret och det första huset. Avgränsningar till arbetsområden och för byggtrafik är uppställda. Tänk på att följa hänvisningsskyltar och inte beträda våra arbetsplatsområden!
De närmsta veckorna planterar vi växter och träd vid entrén och på gården samt iordningställer en grillplats. I mittenhuset pågår installationsarbeten samt färdigställande av byggnation. I huset längst upp på gatan arbetar vi med att montera stenskivor på fasaden.

Kv. 9, Terrassen
Här gör vi klart det sista inför färdigställande och besiktningar. Inom kort planteras växter och utemöbler kommer på plats innan vi välkomnar nya hyresgäster hit i december. Trafikkontoret färdigställer samtidigt trottoar i anslutning till kvarteret.

Entré Kallebäck, kontorshuset
Vi utför nu det sista arbetet med fasaden och färdigställer trottoar framför huset. Invändigt pågår lokalanpassningar för våra första hyresgäster och i den södra delen pågår det sista arbetet med att färdigställa idrottshallen.

Kv. 8, Utsikten
I kvarter Utsikten är stommen färdigrest på samtliga huskroppar och kompletteringsmålning på fasader pågår. Takbyggnation och montage av fönster pågår på ett av husen och kommer att bli klart under hösten. I de andra två huskropparna pågår invändiga arbeten.

Kv 10, Hållbarheten
Arbetet med stomme är i full gång och beräknas pågå fram till mitten av november. Det utförs även montage av fönster och takbyggnation i kvarteret. Invändiga arbeten har påbörjats. Mot Smörkärnegatan pågår schaktarbeten samt arbete med fjärrvärme och el.

Kv 7, Kedjan
Grundläggningsarbeten pågår med gjutning av bottenplatta och ytterväggar. Under oktober kommer vi att montera en kran och därefter startar arbeten med att resa stommen.

Nytt kvarter! Kv 5, Närheten
Pålningsarbete, vilket är ljudstörande, pågår just nu och beräknas pågå fram till början av oktober. Därefter startar vi grundläggningsarbete.

Övriga arbeten inom området
Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området.

Bor du i närheten och vill ha löpande information om våra pågående arbeten? Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se