EN

Kv. 11, Mejeristen
I mitten av januari välkomnar vi hyresgästerna till det mittersta huset. Huset längst upp i kvarteret har planerad inflytt i början av sommaren och där utförs nu de sista invändiga arbetena inför att slutbesiktningarna startar. Väg, trottoar och ytorna runt husen färdigställs under januari.

Det är av yttersta viktigt att inte beträda våra arbetsplatsområde som är inhägnad med staket.

Entré Kallebäck, kontorshuset
Vi välkomnar Cellink som första hyresgäst i Entré Kallebäck. Under våre flyttar fler hyresgäster in och vi arbetar nu med lokalanpassningar till dem.

Kv. 8, Utsikten
Vi har börjat montera granit på fasaderna. Invändiga arbeten pågår i hela kvarteret och i två av husen pågår de sista färdigställande arbetena i lägenheter och allmänna utrymmen. I de andra två husen flytspacklar vi och utför gips- och målningsarbeten. Här flyttar de första hyresgästerna in i början av 2023.

Kv 10, Hållbarheten
Vi utför invändiga arbeten, monterar fönster och bygger tak. På taken pågår arbete med montering av solceller. Innan sommaren påbörjas uthyrningen av de 73 hyresrätterna, som är inflyttningsklara i slutet av 2022.

Kv 7, Kedjan
Från den 10 januari är ett körfält på Seperatorsgatan avstängt i samband med att Göteborg Energi utför fjärrvärmearbeten i anslutning till kvarteret. Arbetet beräknas att ta ca tre veckor.

Arbetet med att montera husens stomme fortsätter fram till sommaren. Vi har också börjat montera fönster och återfyller markytor runt husen.

Kv 5, Närheten
I början av året startade vi arbetet med att resa stommen. På platsen pågår även grundläggningsarbetet och återfyllnad kring husen. Arbete med att bygga ställning startar upp inom kort.

Kv 4, Fridaskolan
På platsen pågår just nu gjutningsarbete samt arbete med stödmurar. Måndag den 24 januari kan gjutningsarbete förekomma under kvällstid.

Övriga arbeten inom området
Arbete med fjärrvärme har startat i den norra delen av vårt område och kommer att pågå fram till vecka 12. Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området.

Bor du i närheten och vill ha löpande information om våra pågående arbeten? Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se