EN

Kv. 6, Torget
Under vecka 10 startar spontningsarbete, vilket beräknas pågå under fyra veckor. Arbetet kan uppfattas som ljudstörande. Körbanan på Separatorsgatan kommer under arbetets gång vara avstängd och trafiken kommer regleras med trafikljus.

I början av april påbörjas arbete med att resa husens stomme vilket innebär ökat antal stora transporter till och från arbetsområdet. Arbetet beräknas pågå under cirka ett år. 

Arbetstiderna är måndag - fredag kl. 07.00-19.00. Mindre ljudstörande arbeten kan utföras på lördagar. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera störningar under produktionen för er boende i området. 

Kv. 4, Fridaskolan
Utvändiga arbeten fortlöper samt iordningställer skolgården inför skolstart.

Fridaskolan, förskola
Vi iordningställer skolgården inför skolstart. 

Terrassparken
Arbetet med Terrassparken fortskrider och arbetsområdet är avgränsat med staket. Ljudstörande arbeten förekommer.

Markarbeten 
Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår.

Generella arbetstider
Måndag- fredag 07.00-19.00
Lördagar 09.00-14.00


Vill du få löpande information om våra pågående arbeten? Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se