EN

Kv. 6, Torget
Arbete med att resa husens stomme är påbörjat vilket innebär ökat antal stora transporter till och från arbetsområdet. Det beräknas vara klart under våren 2024 och kan till och från upplevas som ljudstörande. På platsen pågår även markarbeten.

Arbetstiderna är måndag - fredag kl. 07.00-19.00. Mindre ljudstörande arbeten kan utföras på lördagar. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera störningar under produktionen för er boende i området. 

Kv. 5, Närheten
Här pågår invändig arbeten samt färdigställande av innergård inför inflytten i februri 2024.

Markarbeten 
Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår.

Generella arbetstider
Måndag- fredag 07.00-19.00
Lördagar 09.00-14.00


Vill du få löpande information om våra pågående arbeten? Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se