EN

Kv. 4, Fridaskolan
Utvändiga arbeten fortlöper under hösten. Transporter till och från skolan kommer att ske i anslutning kv 9, Terrassen och kv 10, Hållbarheten.

Fridaskolan, förskola
Arbetet med ytterväggar samt iordningställande av skolgården fortskrider.

Kv. 6, Torget
Ljudstörande pålningsarbeten för kv 6, Torget fortgår och beräknas pågå fram till mitten av november. Arbetet innebär även stundvis begränsad framkomlighet på kör-, cykel- och gångbana i västra delen av Seperatorsgatan. Nästkommande etapp av pålningsarbete planeras i början av 2023.

Terrassparken
Arbetet med Terrassparken fortskrider och arbetsområdet kommer att avgränsat med staket. Ljudstörande arbeten förekommer.

Markarbeten 
Trappor färdigställs intill kv. 8, Utsikten och anläggningsarbeten för våra egna gator pågår.

Generella arbetstider
Måndag- fredag 07.00-19.00
Lördagar 09.00-14.00


Vill du få löpande information om våra pågående arbeten? Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se