EN

Koncernledningens medlemmar

Hans Wallenstam

Vd Wallenstam AB (publ)

Anställningsår: 1986

Född: 1961 

Utbildning: Civilekonom

 

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
1986-1989 Finansdirektör
1989-1991 Vd Wallenstam i Göteborg AB

Externa uppdrag:
Ledamot i Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen.

Aktieinnehav per 2023-12-31:
69 000 000 A-aktier och 98 799 600 B-aktier och 100 000 syntetiska optioner (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar).

Mathias Aronsson

Vvd Wallenstam AB (publ) med ansvar för region Stockholm

Anställningsår: 1996

Född: 1972

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2001-2003 Vd Wallenstam Stockholm AB.
2004-2005 Regionchef Stockholm, Wallenstam Bostad AB.
2005-2011 Vd Wallenstam Bostad AB.

Aktieinnehav per 2023-12-31: 
446 700 B-aktier och 100 000 syntetiska optioner.

Marina Fritsche

Vvd Wallenstam AB (publ) med ansvar för region Göteborg

Anställningsår: 2005 och 2010

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2010-2011 Teknisk chef, Företag Göteborg
2011-2017 Affärsområdeschef Bostad, Region Göteborg
2017-2019 Regionchef Göteborg

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Fastighetsägarna Göteborg första regionen, Itsumo AB samt Fastigo.

Aktieinnehav per 2023-12-31: 
181 578 B-aktier och 100 000 syntetiska optioner (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar).

Susanne Linde

CFO och IR-ansvarig

Anställningsår: 2001

Född:1979

Utbildning: Civilekonom

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2013 Koncerncontroller.

Aktieinnehav per 2023-12-31:
317 500 B-aktier och 100 000 syntetiska optioner (inklusive familjemedlemmar).

Elisabeth Vansvik

Kommunikationsdirektör

Anställningsår: 2002

Född: 1970

Utbildning: Fil. mag. media- och kommunikationsvetenskap

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2010 Kommunikationschef,
2010-2013 Kommunikations -och HR-direktör.

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Barn i Nöd.

Aktieinnehav per 2023-12-31: 
53 000 B-aktier och 100 000 syntetiska optioner.

Erik Klang

Affärsstrateg

Anställningsår: 2015

Född: 1986

Utbildning: Civilingenjör, Arkitektur

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2019- 2022 Mark- och exploateringschef i Stockholm

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Ton Ton AB

Aktieinnehav per 2023-12-31:
1 730 B-aktier och 40 000 syntetiska optioner (inklusive familjemedlemmar).