EN

Marknadsandelar hyresrätter Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 3
Poseidon 16
Bostadsbolaget 13
Familjebostäder 11
SGS Studentbostäder 5
Stena Fastigheter 4
Balder 2
Övriga 46
Totalt 100

Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 5 800 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 450 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2023 till 2 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 30,4 Mdr vid ingången av 2023. Hyresmarknadens tillväxt var 3,5 % jämfört med 2021.

Marknadsandelar hyresrätter Stockholm

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Stockholmshem 8
Svenska Bostäder 8
Familjebostäder 6
Victoriahem 4
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder  3
Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2
Stena Fastigheter 2
Einar Mattsson 2
Övriga 63
Totalt 100

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, Filmstaden, Essity Hygiene and Health AB och Riksarkivet.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel avseende kontors- och butikslokaler som uppgår till 5 % vid ingången av 2023. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares rapporterade kontors- och butiksyta i relation till den totala kontors- och butiksytan i Göteborgs kommun, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Konkurrentanalys kommersiella marknaden, Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 5
Castellum 10
Platzer 9
Vasakronan 8
Balder 6
Övriga 62
Totalt 100