EN

Kommersiella marknaden i Göteborg

 Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, Filmstaden, Essity Hygiene and Health AB och Riksarkivet. Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg.