EN

Marknadsandelar hyresrätter Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Poseidon 16
Bostadsbolaget 14
Familjebostäder 11
Stena Fastigheter 4
SGS Studentbostäder 4
Balder 2
Övriga 47
Totalt 100

Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 6 200 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 300 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2021 till 2 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 28,6 Mdr vid ingången av 2021 och har en fortsatt positiv trend framöver. Hyresmarknadens tillväxt var 3,8 % jämfört med 2019.

Marknadsandelar hyresrätter Stockholm

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Stockholmshem 9
Svenska Bostäder 8
Familjebostäder 6
Hembla 4
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder  3
Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2
Stena Fastigheter 2
Akelius 2
Einar Mattsson 2
Övriga 60
Totalt 100

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, Filmstaden, Essity Hygiene and Health AB och Riksarkivet.

Den totala lokalmarknadens storlek i Göteborg uppgår till 5 260 000 kvm och förväntas öka, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till 6 % vid ingången av 2021. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares rapporterade kontors- och butiksyta i relation till den totala kontors- och butiksytan i Göteborgs kommun, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Konkurrentanalys kommersiella marknaden, Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 6
Platzer 9
Vasakronan 7
Balder 6
Castellum 6
Övriga 66
Totalt 100