EN
Fasta med fönstee med vita fönsterkarmar. Runt fönstren är det en växtvägg
Wallenstam ska till och med år 2030 minska koncernens utsläpp med 50 % inom scope 1 och 2 till, med 2018 som basår. Vi har även ett frivilligt mål inom scope 3, där utsläppen från byggverksamheten ska minska med 55 % med basår 2019.  Bild1.png

Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande på grön el genom egen produktion.