EN

2021

  • Vinnare Årets Bygge, kategori renovering, för Artilleristallarna. Läs mer

  • Wallenstams logotyp och visuella identitet prisas med en guldplacering i tävlingen Svenska Designpriset. Läs mer här

2019

2018

2017

2016

  • Stora Förnybarhetspriset 2016- läs mer här

  • Bästa årsredovisning bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan- läs mer här

  • Bästa delårsrapport samt för bästa IR-webb bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan- läs mer här

  • Kundkristallen i kategorin största lyft inom serviceindex- läs mer här

2015

  • Bästa årsredovisning 2014 på listan Nasdaq Stockholm Stora bolag- Läs mer här

  • Bästa IR-webbplats 2014 bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Caplista- Läs mer här

2014

  • Vinnare av Kundkristallen, kategorin största lyft inom serviceindex- Läs mer här

  • Fastigopriset 2014 för ett välutvecklat och strategiskt arbete med jämnställdhet- Läs mer här