EN

Graferna nedan visar Jämtkrafts rörliga elpris i blått och vårt fasta elpris i rött.

Jämförelse per månad

Wallenstams elpris (exkl moms)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 40,2 40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2
2021 28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6
2020 44,5 44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5 
2019 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
2018 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7

Priserna avser elområde 3, öre/kWh exklusive moms.

Jämtkrafts rörliga elpriser (exkl moms) för elområde 3

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 118,8 89,7 143,9 97,4 112,4 137,2 99,4 245,0 246,7 95,6    
2021 56,2 62,5 43,1 39,0 50,0 46,5 65,4 74,1 100,9 75,1 103,6 198,3
2020 31,7 26,2 21,3 15,3 18,9 31,4 14,8 41,7 40,9 29,0 32,8 38,0
2019 69,4 59,9 52,2 51,2 46,2 35,1 45,7 48,7 45,9 49,6 53,6 46,6
2018 39,3 47,9 54,2 48,8 43,9 55,3 64,6 69,0 64,0 57,4 62,5 63,1

Priserna ovan avser elområde 3, öre/kWh exklusive moms.