EN
Känslighetsanalys kassaflöde 2022-12-31 Mkr
Hyresförändring bostäder, 1 % 13,3
Hyresförändring omförhandlingsbara lokalkontrakt, 1 % 2,0
Förändring av driftkostnader, 1 % 6,0
Förändring av låneräntan, 1 procentenhet (årsbasis) 115
Känslighetsanalys, Fastighetsvärde vid
andra direktavkastningskrav 2022-12-31
Mkr
0,50 procentenheter lägre 71 668
0,25 procentenheter lägre 66 788
Fastighetsvärde enligt vår bedömning 62 593
0,25 procentenheter högre 58 944
0,50 procentenheter högre 55 741