EN
Känslighetsanalys kassaflöde 2023-12-31 Mkr
Hyresförändring bostäder, 1 % 14,7
Hyresförändring omförhandlingsbara lokalkontrakt, 1 % 2,1
Förändring av driftkostnader, 1 % 7,3
Förändring av låneräntan, 1 procentenhet (årsbasis) 125,8
Känslighetsanalys, Fastighetsvärde vid
andra direktavkastningskrav 2023-12-31
Mkr
0,50 procentenheter lägre 71 985
0,25 procentenheter lägre 67 216
Fastighetsvärde enligt vår bedömning 63 090
0,25 procentenheter högre 59 482
0,50 procentenheter högre 56 300