EN

Koncernledning

Hans Wallenstam

Vd

Marina Fritsche

Vvd med ansvar för region Göteborg

Mathias Aronsson

Vvd med ansvar för region Stockholm/Uppsala

Elisabeth Vansvik

Kommunikationsdirektör

Erik Klang

Affärsstrateg

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig

Staber

Anna Gullmarstrand

Ekonomichef

Daniel Svartling

IT- och innovationschef

David Brenner

Finance and Treasury Manager

Kaj Lamton

Verksamhetsansvarig vindkraft

Karin Mizgalski

Hållbarhetschef

Magnus Bogren

Finance and Treasury Manager

Per-Anders Aldeholm

Chefsjurist/Transaktionsansvarig

Sandra Strindeborn

HR-chef

Sara Abrahamsson Carlson

IR-koordinator

Information och marknad

Annica Modin

Ansvarig sociala medier

Annika Rohdin Reumert

Marknadschef

Elisabeth Vansvik

Kommunikationsdirektör

Pernilla Nätt

Informationschef

Peter Mörk

Medieproducent

Sofia Lundman

Webb samt sponsring & samhällsengagemang

Förvaltning Göteborg

Henrik Olsson

Driftschef

Jonny Friberg

Förvaltningschef

Förvaltning Stockholm/Uppsala

Robert Norin

Driftschef

Urban Wihlborg

Förvaltningschef

Kund Göteborg

Anders Forsling

Kundchef Kommersiellt

Axélia Hamrén

Kundansvarig kommersiella lokaler

Daniel Peterson

Uthyrare kommersiella lokaler

Emma Carlsson

Uthyrare kommersiella lokaler

Gunilla Fabritius

Kund- och marknadskoordinator

Hanna Rosin

Kundansvarig kommersiella lokaler

Jacob Fischer

Kundansvarig kommersiella lokaler

Johanna Labraaten

Kundansvarig kommersiella lokaler

Kim Gerum

Kundansvarig kommersiella lokaler

Linus Andersson

Avdelningschef kundservice

Lisette Wik

Kundansvarig kommersiella lokaler

Rebecka Wallenstam

Uthyrningschef bostad

Mathilda Cedergren

Uthyrare kommersiella lokaler

Mikael Wenström

Kundansvarig kommersiella lokaler

Pernilla Kihlgren

Kundansvarig kommersiella lokaler

Peter Sandgren

Kundansvarig kommersiella lokaler, gruppchef

Petter Sundström

Uthyrare kommersiella lokaler

Susanne Börjeson

Uthyrningsansvarig/gruppchef kommersiella lokaler

Kund Stockholm/Uppsala

Emma Hedenryd

Uthyrare kommersiella lokaler

Helena Skytt

Kundansvarig kommersiella lokaler

Karolina Josephson

Kundansvarig kommersiella lokaler

Lovisa Blum

Uthyrare kommersiella lokaler

Paulina Nyström

Uthyrningschef bostad

Sofia Holmberg

Vvd-assistent/Kontorsservice

Victoria Wallenstam

Kundchef kommersiellt

Projekt Göteborg

Anna Landmér

Avdelningschef nyproduktion

Erik Lavehall

Mark- och Exploateringschef

Eva Hedenberg

Affärsområdeschef projekt

Magnus Bellvik

Avdelningschef ombyggnation

Marie Taberman

Tf avdelningschef ombyggnation

Projekt Stockholm/Uppsala

Ida Niklasson

Avdelningschef projektutveckling

Magnus Eklund

Avdelningschef produktion

Therese Nerlund

Mark- och exploateringschef

Åsa Hedlund

Affärsområdeschef projekt