EN
Fyra personer arbetar i ett öppet kontorslandskap.

Personlig service

Vår målsättning är att du som hyresgäst ska trivas och stanna hos oss under en lång tidsperiod. Därför får du en personlig kontakt hos oss som du kan vända dig till när du har frågor om din lokal. Wallenstam strävar efter att leverera något mycket mer än bara en lokal, vi vill underlätta din vardag, vi månar om omgivningarna runt omkring och strävar efter att skapa ett gott företagsklimat för dig som hyresgäst.

Tilläggstjänster

Fungerande vardag

Att hyra lokaler av Wallenstam ska vara enkelt. Därför erbjuder vi i samarbete med våra partners flera tilläggstjänster.
En långsiktig relation

Väx med oss

En hjärtefråga för oss är att ge bra service snabbt och att följa och stötta ditt företags utveckling över tiden.

Vi minskar miljöpåverkan tillsammans

För oss är miljön väldigt viktig. Vi arbetar för att årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser. För att nå vår målsättning har varje fastighet en egen energiplan. Vi arbetar aktivt med driftoptimering, förbättring av tekniska installationer och med att ersätta fossilt bränsle till mer miljövänlig teknik. Dessutom är individuell mätning av el och vatten standard i all vår nybyggnation sedan 2006.

Känsla för läget

Wallenstam grundades i Göteborg 1944 och känslan för staden har vi månat och stärkt sedan dess. Vi kan kvarteren och engagerar oss i allt från hur husen ser ut till hur olika verksamheter passar ihop och berikar varandra. Hyr du av oss verkar kundansvariga och alla tänkbara specialister på promenadavstånd till din lokal.

I Stockholm satsar vi främst på att erbjuda lokaler i de bostadsområden där vi verkar. När vi bygger nytt och utvecklar våra bostadsområden finns det ofta nya effektiva lokaler att hyra. Du får tillgång till en skicklig kundorganisation som aldrig är långt borta när du hör av dig.

Tilläggstjänster

Att hyra lokal hos oss ska vara enkelt. I samarbete med våra partners erbjuder vi flera praktiska tilläggstjänster som till exempel städservice, vaktmästeritjänster, kaffeservice, fruktleverans och avfallsåtervinning. Läs mer här.