EN
En trappuppgång, i fokus är ett vackert smidestrappräcke

Hyresvärdens ansvar

Hyresavtalet och underhållsbilagan reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vanligtvis ansvarar hyresvärden för följande delar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är en viktig fråga för oss och något vi arbetar hårt för. Vi är aktiva i olika samverkansprojekt för att öka tryggheten och säkerheten i våra områden. Vi samarbetar exempelvis med Innerstaden Göteborg AB samt Avenyföreningen.

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ser till att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. En gränsdragningslista avseende brandskydd följer alltid med ditt hyresavtal. Här regleras ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd.

Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel eller varor blockera utrymningsvägar för räddningstjänsten när akut hjälp behövs.

Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!

Wallenstam tillhandahåller en standardlokal. Hyresgästen ansvarar själv för inbrottsskydd så som skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen. Tänk på att hyresgästen är kostnadsansvarig för skador som uppstår i lokalen vid inbrott!

Skyltning

Vi ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter och jobbar enligt en skyltprofil. Hänvisningsskyltning innefattar alltid skyltning på fasader, i trapphus och hissar. I vissa större områden finns även infarts- och orienteringstavlor. Vi ser till att skyltar underhålls och att uppdateringar, till exempel namnbyten, görs.

Kontakta din kundansvarig om du vill montera skyltar som inte ingår i vårt program eller om du vill hyra en befintlig skyltplats. Tänk på att fasadskyltar kräver bygglov.

Avfall och källsortering

På Wallenstam tar vi ett aktivt ansvar för miljön. Vi arbetar för att i högsta möjliga grad kunna erbjuda källsortering i våra soprum. I ditt hyresavtal kan du läsa om hur sophanteringen fungerar i just din fastighet. Ofta tar restauranger och butiker själva hand om sitt avfall.

Tyvärr har vi av utrymmesskäl inte alltid möjlighet att erbjuda återvinningsrum i den mån vi skulle önska. Därför har vi ett samarbete med Hans Andersson Recycling och Renova som erbjuder servicetjänster inom avfallshantering.

Har du frågor eller synpunkter kring källsortering är du välkommen att kontakta vår kundservice. Tillsammans kan vi göra stora miljöinsatser, så sortera dina sopor så långt det går!