Om projektet

Det här är Kallebäcks Terrasser

En kort cykeltur från city hittar du Kallebäck. Här bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer skola och förskolor. Första inflytt är redan 2021.

I Kallebäcks Terrasser vill vi underlätta vardagen för alla som bor och vistas här. Vi bygger ett område där det kommer vara lätt att ta sig fram till fots och cykel. Här kan du också njuta av naturen, på det intilliggande Lackarebäcksberget och i Delsjön som ligger ett stenkast bort. Här utvecklar vi ett stadsliv med närhet till både stad och natur, kort och gott!

Snabbfakta

  • ByggstartVåren 2019
  • Antal bostäder1 800 BOSTÄDER, ETAPPVIS BYGGNATION
  • InflyttEtappvis från hösten 2021
  • Lokalyta20 000 KVM FÖR KONTOR, BUTIKER, RESTAURANGER, SKOLOR M.M.

Vanliga frågor och svar

Vad är Kallebäcks Terrasser?

Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 270 av lägenheterna ska stå klara lagom till 2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

Vad är visionen för Kallebäcks Terrasser?

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli ett levande och nyskapande område.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Kallebäcks Terrasser.

Hur ser tidplanen ut för projektet?

Utvecklingen av Kallebäcks Terrasser påbörjas våren 2019.

Kallebäcks Terrasser är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Målet är att cirka 170 lägenheter i området ska stå klara till år 2021. Hela området kommer att vara fullt utbyggt 2027. 

Hur kommer husen i Kallebäcks Terrasser att se ut?

Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö. Husens höjder kommer att ligga i samma spann som nuvarande bebyggelse i området, det vill säga fyra till 18 våningar.

Kommer det att bli hyres- eller bostadsrätter?

Det kommer att finnas både hyres- och bostadsrätter. De första kvarteren som blir klara kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag en bostad (hyresrätt) i Kallebäcks Terrasser?

Ställ dig i vår bostadskö, Https://www.wallenstam.se/koregistrering

Vilka kommer att bo i Kallebäcks Terrasser?

Alla är välkomna att bo i Kallebäcks Terrasser. Vi tror att det förmodligen är personer som vill bo i en trivsam, varm stadsdel med allt runt husknuten - som exempelvis skola, service och inte minst naturen - som kommer att söka sig hit.

Hur är tillgången till förskolor och skolor?

Vi kommer att bygga skola och förskolor i Kallebäcks Terrasser.

Kommer det att finnas butiker, caféer och restauranger?

Vi kommer att bygga lokaler för butiker, caféer och restauranger. När vi planerar Kallebäcks Terrasser lägger vi stor vikt vid att hitta en bra balans mellan bostäder och arbetsplatser samt affärer, nöjen och kultur.

Målet är en trivsam, välkomnande och trygg stadsdel.

Kommer det att finnas cykelbanor?

Vi lägger stor vikt vid att göra Kallebäcks Terrasser cykelvänligt. Stadsdelen kommer att utvecklas för cyklister, men vad detta konkret innebär är svårt att säga i dagsläget. Vi hoppas kunna tillföra både service, tillgänglighet och trivselfaktorer kopplat till detta miljövänliga färdmedel.

Kallebäcks Terrasser, ett område med fokus på mobilitet – vad innebär det egentligen?

Wallenstam har tecknat ett tioårigt mobilitetsavtal med Göteborgs Stad för Kallebäcks Terrasser. Med 20 unika mobilitetsåtgärder som ingår i avtalet kommer de boende och verksamma i området erbjudas olika typer av mobilitetslösningar framöver.

Ett exempel är kostnadsfri tillgång till cykelpool med specialcyklar, startpaket till nyinflyttade, cykelservicerum, medlemskap i bilpool och en begränsning av fasta personliga parkeringsplatser.

Bostäder

Nya bostäder

Vi är redan nu igång och bygger tre kvarter. De första bostäderna vi bygger är hyresrätter och dessa hyrs ut via Wallenstams egen bostadskö, registrera dig här.

Det första kvarteret vi bygger i Kallebäcks Terrasser är Kv. Mejeristen med 270 hyresrätter, 1-5 rok. Mejeristen byggs högst upp i området och får en härlig utsikt över Kallebäck, Mölndal och Göteborg. Läs mer om Kv. Mejeristen här.

Det andra kvarteret är Kv. Terrassen och innehåller 165 hyresrätter, 1-4 rum och kök. Med gångavstånd till skola och kollektivtrafik direkt in till city gör det enkelt och trivsamt att bo här. Läs mer om Kv. Terrassen här.

I Kv. Utsikten bygger vi 266 hyresrätter, fördelade på 1-4 rok. Från Kv. Utsikten kan du ta dig direkt till Kallebäck Terrassers egna park, Terrassparken. Läs mer om Kv. Utsikten här.

Lokaler

Entré Kallebäck

Det ska vara enkelt att jobba. Och att leva. Det är två principer vi har jobbat efter när vi planerat kontoren i Kallebäcks Terrasser. För här har du allt du behöver inom bekvämt räckhåll och du tar dig enkelt hit med utmärkta bussförbindelser, på cykelvägarna eller med bil. Kallebäcks Terrasser har i det närmaste oslagbar tillgänglighet via E6:an och riksväg 40. Efter jobbet kan du storhandla alldeles i närheten, du kan träna i skogen på lunchen eller bara ta en promenad, kanske i den fina bokskogen på Lackarebäcksberget. Lätt och bekvämt.

Här kommer det att finnas lokaler för arbetsplatser och service på runt 20 000 kvm i ett nytt område med en bra blandning av arbetsplatser, service, boende, mötesplatser och kommunikationer. Det kommer att finnas mycket att välja på!

En oslagbar tillgänglighet vid E6:an och riksväg 40 tillsammans med ett rikt utbud av anpassningsbara lokalytor gör området riktigt attraktivt. Förutom kontor ges plats för butiker, restauranger, rekreation, kultur, förskola, skola och närservice.

Är du nyfiken på att veta mer eller intresserad av en framtida etablering? Hör av dig till Emma Carlsson 031-743 95 32, emma.carlsson@wallenstam.se

Pågående arbeten

Maj 2020

På Wallenstams arbetsområden är det full aktivitet och man ser nu tydligt hur kvarteren växer fram. Stomresningen som pågått i tre av våra projekt den senaste tiden är nu färdigställd och i det i fjärde kvarteret utförs det markabeten i form av pålning och arbete med bottenplatta.

Kretslopp och vattens arbete med nya vatten- och avloppsledningar vid Mejerigatan fortskrider och under slutet av sommaren kommer Trafikkontoret att påbörja arbeten längs Mejerigatan.

För att komma till Bergets Hinderbana går du in på den asfalterade gångstigen norr om Smörkärnegatan 1. Hänvisningsskyltar finns på plats.

Kv. 11, Mejeristen
Nu är resning av stommen klar för det första punkthuset i kvarteret. I samma hus monterar vi balkongdörrar och färdigställer taket samt invändiga arbeten. Under sommaren kommer vi att montera garaget för de två andra husen samt utföra diverse markarbeten. Vi kommer att gräva för inkommande el i nära anslutning till Smörkärnegatan.

Stommontaget av de tre husen kommer att vara färdigställt i början av nästa år.

Kv. 9, Terrassen
Stommen är nu färdigrest för samtliga huskroppar i kvarteret. Just nu pågår utvändiga målningsarbeten och takarbeten samt fönstermontage och montage av innerväggar.

Entré Kallebäck
Stommontage av vår kommersiella byggnad är nu klar. Fönstermontage pågår på sidan mot motorvägen och under juni månad startar montaget av glasfasaden på den norra delen av byggnaden.

En gång i veckan gör vi en pågjutning på bjälklagen som kan, beroende på temperatur, behöva att efterarbetas. Efterarbetet kan då komma att ske kvällstid, vi kommer göra det vi kan för att minimera störningar från detta arbete.

Kv. 8, Utsikten
I vårt fjärde projekt pågår pålningsarbeten och arbete med bottenplatta. Pålningsarbetet kommer att pågå under sommaren, men kommer att minska i omfattning under juli månad. 

Andra pågående arbeten
Kretslopp och vatten arbete med att bygga om avloppsledningar i området fortskrider och kommer fortsätta röra sig österut fram till Smörgatan startar.

En del av utbyggnaden beror på att vägens nuvarande sträckning ändras och att ledningarna därför inte kan ligga kvar där de tidigare varit. De nya husen hamnar helt enkelt ovanpå de gamla sträckningarna. Samtidigt bygger de ut och förstärker hela områdets kapacitet. Detta inkluderar även en tryckstegringsstation för dricksvatten som ligger i hörnet av Smörgatan och Mejerigatan. Arbetena beräknas vara helt klara under 2020.

För mer information kring Trafikkontorets, Göteborg energi och Kretslopp och vattens arbeten i området, vänligen kontakta Göteborgs stads kontaktcenter.

 

Håll mig uppdaterad

Om området

En ny stadsdel växer fram

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med en aktiv livsstil.

Det nya orådet kommer att omfatta ca 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter kommersiell yta. Tack vare god infrastruktur med kollektivtrafik och cykelstråk är det alltid lätt att ta sig hit. Dessutom finns Lackarebäcksberget mitt i området med vacker bokskog, porlande bäckar och en underbar utsikt.

Välkommen!

En del av Bostad2021

Kallebäcks Terrasser är en del av Bostad2021 som drivs av Göteborg Stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. På 31 platser runtomkring i Göteborg ska totalt 7 000 extra lägenheter byggas som en del av stadens 400-årsjubileum år 2021. 

En historisk källa

Visste du att Göteborgs första färskvattenledning drogs från just Kallebäcks källa in till centrala Göteborg? Detta skedde redan på 1700-talet och ledningarna bestod då av urholkade och nedgrävda trästockar. Källan finns kvar än idag och är ett trevligt utflyktsmål. 

Bergets Hinderbana

På det gröna berget vid Kallebäcks Terrasser har vi byggt en hinderbana för vuxna och ungdomar. Materialet är i huvudsak trä men du hittar även nät, rep och ringar. Hinderbanan är av militärisk karaktär och du kan välja att springa en hel slinga eller ta hindren var för sig.

Bergets hinderbana är öppen året runt och eftersom det finns olika svårighetsgrader på hindren passar den både för motionärer och elit. Barn under 140 cm behöver ha medföljande vuxen.

Välkommen!

Tirewall

Ta dig över den 2,5 meter höga däckväggen. Använd armar och ben för att klättra upp på ena sidan och ner för den andra. Var noga med var du sätter dina fötter och ha bra tag med händerna.

Tri-walls

Ta dig över och förbi de tre väggarna. För att få med dig farten upp och över hindret sätt en fot på väggen och dra dig upp.

Net climb

Klättra över näthindret. Använd dina ben och se till att ha bra tag med händerna. Sätt gärna händer och fötter på var sida om ett lodrätt gående rep. Och var försiktig när du klättrar över. Låt din kontroll på kroppen bestämma farten över. Klättra baklänges ner på andra sida och se till att hålla avstånd från hindrets kanter.

Quintuple step

Hoppa på de snedställda stegen med hjälp av sidohopp. Använd dina armar till hjälp. Var noga med var du sätter fötterna. Tryck ifrån vid varje hopp på din väg framåt.

Balance log

Ta dig över balanshindret och se efter var du sätter fötterna.

Over-under

Ta dig över den högre stocken och under den lägre. Använd dina armar för att trycka dig uppåt och luta överkroppen framåt. Använd sedan den teknik som känns bekväm för att ta dig över, och sedan under.

Tire run

Ta dig över på andra sidan genom att springa i eller på kanterna av däcken. Se efter var du sätter fötterna och höj upp knäna i steget på väg igenom.

A-frame

Klättra upp och över på andra sidan. Se var du sätter händer och fötter. Ta dig ner baklänges. Låt kontrollen på din kropp bestämma farten.

Inclined wall

Ta dig över. Spring uppför väggen, använd gärna rep och hoppa sedan ner på andra sidan.