EN

Styrelsens ledamöter

Lars-Åke Bokenberger

Ordförande

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenhet bl. a som svensk aktiechef på AMF samt aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission

Andra uppdrag
Bland annat styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2020-12-31:
10 000 B-aktier

Karin Mattsson

Vice ordförande

Styrelseledamot sedan 2016

Född:1972

Utbildning: Fil.kand i sociologi (personalvetare)

Tidigare erfarenhet som bland annat ordförande i Riksidrottsförbundet samt ställföreträdande medlemschef m.m. för Lantbrukarnas Riksförbund.

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland, Svenska Skidförbundet Frösö Hästgård AB, Frösö Hästgård Fastighetsförvaltning AB samt Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, WCR 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Astrid Lindgrens Värld AB, Svenska Hockeyligan AB, Frösö Park Fastighets AB och Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk Förening.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2020-12-31:
2 000 B-aktier

Anders Berntsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 1997
(Suppleant 1981-1996)

Född: 1954

Utbildning: Jur. kand.

Tidigare erfarenhet från arbete inom Handelsbanken AB och 1979-2006 som vvd på Wallenstam AB samt ett antal andra styrelse- och rådgivningsuppdrag relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande i POR MI CUENTA GROUP AB. Styrelseledamot i DADBRO Properties AB, DADBRO Engineering AB och Produktionsbolaget HolgerHund AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Aktieinnehav per 2020-12-31: 
19 300 000 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Agneta Wallenstam

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1952

Utbildning: Utbildning inom teologi, etnologi, arkeologi och socialantrolpologi. Master i Kulturantropologi. Ordinerades till pastor 1987. 

Tidigare erfarenhet från arbete som pastor och församlingsföreståndare i olika församlingar sedan 1987.

Andra uppdrag:
Bland annat pastor i Equmeniakyrkan och styrelseledamot i Göteborgs Räddningsmission, Betlehemskyrkan i Göteborg samt Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen. Driver Kolboryd gård sedan 2003.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2020-12-31: 
18 204 000 B-aktier

Mikael Söderlund

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965

Utbildning: Fil. kand. i Statsvetenskap

Tidigare erfarenhet bland annat som partner i konsultbolaget Kreab samt förtroendeuppdrag inom Moderaterna och som borgarråd i Stockholms stad.

Andra uppdrag:
Bland annat grundare och vd för Sthlm Urban Advisors. Ledamot i stiftelsen Beridna Högvakten.

Svensk kod för bolagsstyrning:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2020-12-31:
-