2015

  • Bästa årsredovisning 2014 på listan Nasdaq Stockholm Stora bolag- Läs mer här

  • Bästa IR-webbplats 2014 bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Caplista- Läs mer här

2014

  • Vinnare av Kundkristallen, kategorin största lyft inom serviceindex- Läs mer här

  • Fastigopriset 2014 för ett välutvecklat och strategiskt arbete med jämnställdhet- Läs mer här


Stora förnybarhetspriset
2016