Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

  • namn (firma)
  • personnummer (organisationsnummer)
  • adress och telefonnummer
  • namn och personnummer på eventuellt ombud
  • antal eventuellt medföljande biträden (högst två stycken)

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns här.

Handlingar inför årsstämman 2017