EN

Hus 7 & 10

Arbeten pågår med lokalanpassningar för Stella Pizza, Ferroamp, Iveel Sushi och Babas.

Etapp 1 & 3

Vecka 37 påbörjar vi arbete med gatan framför våra fastigheter. Gatan kommer delvis att stängs av och en fålla längs med fasaden kommer att anordnas för gående till och från fastigheten.

 

Vissa arbetsmoment kan till viss del innebära störande ljud för dig i närområdet. Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Generella arbetstider:
Måndag- fredag 07.00-19.00

Frågor?
Maila oss gärna vid frågor eller funderingar.
bygginfoumami@wallenstam.se

Informations från Sundbybergs stad 

Sundbybergs kommun utför arbeten längst Östra Madenvägen och framför Fredens torg. Arbetet innebär att gatan samt gång- och cykelbanor byggs om, vilket kommer leda till förbättrad framkomlighet. Arbetet kommer att pågå under hösten 2022.

Kommunen utför även andra arbeten som gör att framkomligheten på Rissneleden, Östra Madenvägen samt Gesällvägen påverkas. Arbetena på Gesällvägen och Östra Madenvägen färdigställs under hösten 2022 och arbetena på Rissneleden kommer att pågå till slutet av 2023.

För mer information besök: Sundbyberg stads hemsida