EN

Etapp 1 & 3

Vecka 37 2023 påbörjade vi arbete med gatan framför våra fastigheter. Gatan kommer delvis att stängs av och en fålla längs med fasaden kommer att anordnas för gående till och från fastigheten.

Vissa arbetsmoment kan till viss del innebära störande ljud för dig i närområdet. Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Generella arbetstider:
Måndag- fredag 07.00-19.00

Frågor?
Maila oss gärna vid frågor eller funderingar.
bygginfoumami@wallenstam.se

Informations från Sundbybergs stad 

Kommunen utför arbeten som gör att framkomligheten på Rissneleden, Östra Madenvägen samt Gesällvägen påverkas. Arbetena på Rissneleden kommer att pågå till början på 2024.

För mer information besök: Sundbyberg stads hemsida

 

Arbeten längst Rissneleden 

Längst Rissneleden har Wåhlins Fastigheter påbörjat sitt arbete med att bygga sina bostäder. Arbetet pågår mellan kl. 07-18 måndag till fredag.

Januari –Markarbeten
Januari-februari – Pålning och spont
Februari-mars – Sprängning samt fortsättande mark- och pålningsarbeten
Februari-april – Grundläggning och betongarbeten
Mars – Kranmontage

Vid eventuella frågor, kontakta Wåhlins Fastigheter.