Vårt samarbete med Stockholms Stadsmission

Samarbete med Huskurage

Som ett steg mot en ökad trygghet och säkerhet för bostadshyresgästerna har vi inlett ett samarbete med organisationen Huskurage. Huskurage arbetar aktivt med att förhindra våld i nära relationer genom grannsamverkan.

Läs mer om Huskurage här

Samarbetet är ett led i trygghetsarbetet för våra hyresgäster. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem och genom att hjälpas åt kan vi förebygga hot och våld. Tillsammans med Huskurage har vi tagit fram rutiner som ska stödja detta.

— Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör

Några av våra samarbetspartners