Samarbete med Huskurage

Som ett steg mot en ökad trygghet och säkerhet för bostadshyresgästerna har vi inlett ett samarbete med organisationen Huskurage. Huskurage arbetar aktivt med att förhindra våld i nära relationer genom grannsamverkan.

Läs mer om Huskurage här

Samarbetet är ett led i trygghetsarbetet för våra hyresgäster. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem och genom att hjälpas åt kan vi förebygga hot och våld. Tillsammans med Huskurage har vi tagit fram rutiner som ska stödja detta.

— Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör

Några av våra samarbetspartners