EN

Trygghet

I arbetet för ökad trygghet gör vi en rad insatser. Ett exempel är att genom samarbete arbeta aktivt för att förhindra våld i nära relationer. Ett annat är Wallenstam-appen där våra bostadshyresgäster kan lära känna och kommunicera med sina grannar, vilket bidrar till ökad trygghet och gemenskap.