EN

Trygghet

Vi verkar för en ökad trygghet och trivsel för våra hyresgäster som bor, och arbetar i våra fastigheter men även de som kommer på besök. I arbetet för ökad trygghet arbetar vi systematiskt med vår handlingsplan trygga fastigheter. Här gör vi en rad insatser i tidiga skeden likväl som löpande förvaltning. Några exempel är:

  • Trygghetsinventeringar
  • Samverkan och dialog

Ett annat exempel är att genom samarbete arbeta aktivt för att förhindra våld i nära relationer. Ett annat är Wallenstam-appen där våra bostadshyresgäster kan lära känna och kommunicera med sina grannar, vilket bidrar till ökad trygghet och gemenskap.