EN

Trygghet

I arbetet för ökad trygghet arbetar vi systematiskt med vår handlingsplan trygga fastigheter. I den ingår de fyra byggstenarna:

  • Aktuell lägesbild och orsaksanalys.
  • Den fysiska miljöns utformning.
  • God förvaltning.
  • Strukturerad samverkan.

Ett exempel är att genom samarbete arbeta aktivt för att förhindra våld i nära relationer. Ett annat är Wallenstam-appen där våra bostadshyresgäster kan lära känna och kommunicera med sina grannar, vilket bidrar till ökad trygghet och gemenskap.