En oslagbar tillgänglighet vid E6:an och riksväg 40 tillsammans med ett rikt utbud av anpassningsbara lokalytor gör området riktigt attraktivt. Förutom kontor ges plats för butiker, restauranger, rekreation, kultur, förskola, skola och närservice.

Är du intresserad?

Emma Carlsson

031-743 95 32 emma.carlsson@wallenstam.se

Susanne Börjeson

031-743 95 30 susanne.borjeson@wallenstam.se

Snabbfakta

FAKTA ENTRÉ KALLEBÄCK

 • Ca 13 000 m2 kontorsyta
 • 1200 arbetsplatser
 • 8 st våningsplan
 • 4 st våningsplan kontor
 • 309 st parkeringsplatser
 • 250 st cykelparkeringar
 • Takhöjd: från 2700 mm
 • 100 meter till bergets hinderbana
 • 2,3 km till Göteborg (korsvägen)
 • Gym i huset
 • I området planeras för butiker för daglig service
 • Kollektivtrafik vid högtrafik: Buss 50 till Heden var 5 minut
 • Framkomlighet: Utanför trängselskatt och ombyggnationer i city

Det ska vara enkelt att jobba. Och att leva. Det är två principer vi har jobbat efter när vi planerat kontoren i Kallebäcks Terrasser.

— Susanne Börjesson, Uthyrningsansvarig Wallenstam

EN ARBETSDAG MED FLYT

Bra arbetsplatser på alla plan

Här i Kallebäcks Terrasser skapar vi smarta och flexibla arbetsplatser för små, medelstora och större verksamheter. Hela konceptet bygger på kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta. Vill ni ha öppna aktivitetsbaserade lösningar eller enskilda arbetsplatser?
Eller kanske både och? Tillsammans med er skapar vi ett kontor där arbetsglädjen är i fokus, allt för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

Snabbfakta

FAKTA PLANSKISSEXEMPEL

Ca 730 m2
Totalt 64 st arbetsplatser 
(varav 6 st egna kontor)
Arbetsbord 1400x800 mm
1 st konferensrum 20 platser
1 st konferensrum 12 platser
1 st konferensrum 6-8 platser
2 st grupprum 4-6 platser
6 st samtalsrum
4 st WC och 1 st RWC
Takhöjd från 2,70 m

Kallebäcks Terraser

Kallebäcks Terrasser är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Med berget i ryggen tar vi tillvara de naturliga nivåskillnaderna som finns på platsen.

Genom att förtäta det Kallebäck som redan finns, tillföra ett nytt slags utbud, skapa stadsmässiga miljöer och tillgängliggöra grönområden ska vi utveckla området till en attraktiv, trivsam och levande del av Göteborg. 

Kommunikationer

Kallebäcks Terrasser är lättillgängligt. Vid högtrafik går buss 50 till Heden var 5 minut och det är 2,3 km till Korsvägen. Området ligger utanför trängselskatt och ombyggnationer i city - dessutom blir det gott om parkeringsplatser för både cykel och bil i området.