EN

Kv. 1  

Bergvärmeborrning
Vecka 18-23 kommer vi att borra för bergvärme. 

Pålning
Vecka 18 kommer vi att starta pålning på Ältavägen.

Schakt- och markarbeten 
Det kommer att förekomma arbete i form av schaktning på lördagar framöver mellan klockan 9.00 - 15.00.

Dessa moment kommer att medföra störande moment och periodvis höga ljudnivåer. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer gällande tider och bullernivåer.

Kv. 2

Fasadrenovering
Fasadrenoveringen är i full gång på Ältavägen 202.
I juni kommer ställningen börja plockas ner. Detta kan medföra störningar för gångtrafiken. 

Ombyggnation i centrum

Entréer och gångstråk
Passagen mellan Ältavägen 202 och centrumdelen är nu avstängd, vi hänvisar till det nya gångstråket. Centrum och butiker håller öppet som vanligt under byggtiden!

Vissa arbetsmoment kan innebära störande ljud för dig i närområdet.
Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Generella arbetstider:
Måndag- fredag 07.00-19.00

Lördagar 09.00-15.00

Frågor och övrig information

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här.


Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på bygginfoalta@wallenstam.se 

 

Översiktsbild över området när det är färdigställt. 

 

 

Information från Nacka kommun

Våren 2022

I april börjar Nacka kommun med förberedande markarbeten för att möjliggöra förläggning av nya ledningar som ska försörja de kommande bostadskvarteren i Älta Centrumkvarter med VA- och fjärrvärme. Klart juni 2022.

Hösten 2022

Nacka kommun förlägger VA-, fjärrvärme-, el och fiberledningar samt fyller upp marknivån inför arbeten med färdiga torgytor runt de nya bostadskvarteren som byggs parallellt av Wallenstam.

I norra delen av parken mot Almvägen och viadukten anläggs en ny lekpark på östra sidan om gång- och cykelvägen. Klart vintern 2023.

Läs mer på Nacka kommuns webbplats: www.nacka.se/alta