EN

Välkommen till digital visning

Visning i 3D - Rotera fritt i 360°

Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!

I etapp 2 har vi inga 360 scanningar på de nya lägenhetstyperna men du kan se materialvalen från etapp 1.