Mölnlycke Fabriker

Projektet

En helt ny stadsdel med historia

Nu tar en ny stadsdel form i Mölnlycke. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi nya bostäder - inspirerade av morgondagens sätt att leva. På andra sidan ån finns fabriken där man vävt tyger och bryggt öl. Det kreativa arvet blir hjärtat i den nya stadsdelen där man gärna umgås, fikar och slinker in i de lokala butikerna. Kanske höjer du pulsen i sporthallen till helgen. Eller sänker den genom ett besök i den närliggande Wendelsbergsparken med dess vattendrag, lummiga träd och fina promenadstråk. I Mölnlycke Fabriker finns plats för både och. Naturupplevelser och stadsmyller. Aktivitet och avkoppling. Ett stenkast från varandra, nära historien. Välkommen att skapa din egen.

Se vår film om Mölnlycke Fabriker här nedanför.

 

 

Mölnlycke Fabriker ska utvecklas till en livfull stadsdel med en blandning av verksamheter, kontor, handel, rekreation och bostäder.

Tillsammans är allt möjligt

Mölnlycke Fabriker är en stor händelse, inte bara för dem som ska bo och arbeta där utan även för oss som arbetar tillsammans för att förverkliga det – Härryda kommun och Wallenstam. Kommunen bygger en sportanläggning och vi, Wallenstam, bygger etappvis 600 lägenheter, med olika  storlekar och utseenden, allt utifrån den gemensamma visionen för hur ett trivsamt, modernt boende bör vara. Dessutom kommer det bli nya butik- och kontorslokaler i de nya bostadshusen och nya hyresgäster flyttar in i de lokaler som idag står tomma i fabriksbyggnaderna.

Snabbfakta

  • Preliminär byggstart2018
  • Antal lägenheterCa 600
  • StatusInför byggstart
  • Etappvis inflyttning2020-2023

Projektkalender

Inför detaljplan
Pågående detaljplan
Antagen detaljplan
Inför byggstart
Byggstart
Visning
Uthyrning
Inflytt

Vanliga frågor och svar

Vad är Mölnlycke Fabriker?

Som ett led utifrån Härryda kommuns önskan om att utveckla Mölnlycke centrum tecknades 2013 ett ramavtal mellan Wallenstam och Härryda kommun om att bidra till att etappvis utveckla och förtäta med bostäder vid Mölnlycke Fabriker.

Wallenstam planerar att bygga ca 600 bostäder och fylla de befintliga kommersiella ytorna i fabriken. Dessutom ska Härryda kommun bygga en sporthall. Projektet innefattar också ett parkeringsgarage med ca 550-600 platser.

Vad är visionen för Mölnlycke Fabriker?

Vår vision är att komplettera området vid Mölnlycke Fabriker med bostäder och skapa en spännande stadsdel där människor trivs och företag utvecklas. Den bygger på att utveckla, förtäta och knyta samman området för att skapa en trevlig trygg samt hållbar stadsdel. Det är en självklarhet att bygga en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar stadsdel. Vi har ambitionen att bidra med nya hem, ett levande bostadsområde och ett väl fungerande hållbart boendealternativ.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Mölnlycke Fabriker.

Hur ser tidsplanen för projektet ut?

Detaljplanen vann laga kraft i september 2018 och nu pågår ett intensivt arbete för att kunna komma igång med byggnationen av de två första kvarteren under 2018. I månadsskiftet september/oktober påbörjades markarbeten och rivning av Parkvillan. Mölnlycke Fabriker är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Hela området kommer att vara fullt utbyggt om ungefär tio år.

Hur kommer husen i Mölnlycke Fabriker att se ut?

Det kommer vara punkt- och lamellhus. Det första kvarteret, Rosengången, är två punkthus med tegelbeklädd fasad mot Bruksgatan, corten som accent och sadeltak. Hur de övriga kvarten kommer se ut finns det inga exakta förslag på än. Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö.

Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?

Vi planerar för både hyres- och bostadsrätter. De första etapperna kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag bostad i Mölnlycke Fabriker?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer med största sannolikhet att förmedlas via Härryda kommuns bostadskö och eventuellt via Boplats Göteborg. Vill man öka sina möjligheter att få en lägenhet i Mölnlycke Fabriker är det bra att redan nu registrera sig på båda dessa ställen.

Kommer det finnas butiker, caféer och restauranger?

Vi arbetar med att hitta ett varierat utbud till de befintliga lokalerna i fabriken och till de som byggs på bottenvåningarna i vissa bostadshus. Under dialogarbetet har vi fått in många synpunkter på vilket innehåll som Mölnlyckeborna önskar och det använder vi som grund när vi letar etablerare.

Vad har ni kommit fram till i dialogen med de som redan bor i området?

Dialogen med närboende har löpt som en röd tråd från projektets start. Hittills har det framkommit att de boende vill ha stora rymliga balkonger, varierade planlösningar, mer service i området och fler platser att mötas på.

Vi tycker att det är viktigt med en god dialog och att det är något som alla vinner på. Vi som bygger får in bra och betydelsefulla synpunkter från de som redan bor i Mölnlycke och som har kunskap om hur området fungerar och hur det skulle kunna bli bättre. De som bor i området kan i sin tur ta del av våra visioner, tankar och planer.

Varför har ni börjat med aktiviteter i området?

Byggnationen av Mölnlycke Fabriker kommer att ske etappvis och pågå under många år. Därför vill vi redan nu skapa en mötesplats för Mölnlyckeborna och en känsla av hur det nya området kommer bli.

Kommer aktiviteterna att fortsätta när Mölnlycke Fabriker är färdigbyggt?

Ja, på ett eller annat sätt. Förhoppningen är att en del av aktiviteterna ska leva vidare och bli en naturlig del av området.

Hur löses trafikfrågan till och från Mölnlycke Fabriker?

Härryda kommun har tagit fram ett trafikförslag för området.

Vad händer med grönområdena och Wendelsbergsparken?

För oss är det viktigt att bevara grönområden och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker sker utanför Wendelsbergsparken och påverkar därmed inte parkområdet. För att kunna uppföra de nya bostadshusen behöver vi ta ner träd i den nordöstra delen av området.

Att bo

Vårda, bevara - förnya, utveckla


Vår vision är att skapa en spännande, personlig stadsdel där människor och företag trivs och utvecklas. Mellan Wendelsbergsparken och Mölnlycke Fabriksområde byggs bostäder som med modern arkitektur och teknik ska smälta samman med den unika bruksmiljön och bli en naturlig del av historien. Det ska bli ett område för själen där det är lika nära till aktiviteterna som till naturen och lugnet.

Moderna bostäder

Detaljplanen innehåller ca 600 bostäder. Vi planerar för moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen tre-fyra våningar.

Byggnationen startar i den östra delen av området och vi kommer sedan jobba oss fram mot Massetjärn. De två första åren bygger vi 200 lägenheter per år och efter det ca 100 lägenheter om året.

Att verka

Bruksgatan - Genuin miljö för unika idéer

På Bruksgatan vill vi skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder, kreativa näringar och moderna uttryck.

Som ett naturligt stråk genom Mölnlycke Fabriker löper Bruksgatan. Här huserar redan idag en rad spännande verksamheter, med det finns också stora möjligheter för dig som är intresserad av att etablera en ny rörelse, öppna butik, förvalta gamla hantverkstraditioner eller utveckla koncept för framtida livsstilar. Bruksgatan ska bli en plats du gärna besöker för att uppleva ett unikt utbud i genuin bruksmiljö. En plats för framtida boende. Och en plats för välmående företag.

Lokaler anpassade efter dina behov

Det kommer finnas allt från små butikslokaler och ateljéer till större ytor för klusterverksamhet. Lokalen anpassas utifrån din verksamhet och du har stora möjligheter att påverka. Kontakta Emma Carlsson om du vill veta mer om våra lokaler i Mölnlycke Fabriker.

Att leva

Centralt läge

Mittemellan Göteborgs centrum och Landvetter flygplats ligger Mölnlycke. Mölnlycke Fabriker ligger centralt i Mölnlycke centrum, i en unik bruksmiljö i anslutning till Wendelsbergsparken och Massetjärn. Inramningen är naturskön med skog och kullar. Till och från centrala Göteborg tar det cirka 20 min med bil eller buss.

Ett levande centrum i utveckling

På platsen där Mölnlycke Väfveri en gång låg och där ljudet från vävstolarna i högsta grad bidrog till atmosfären, ligger Mölnlycke Fabriker. En plats där tanken är att skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder, kreativa näringar och moderna uttryck.

Håll mig uppdaterad

Bor du i närheten och vill ha bygginformation?
Anmäl dig här

Är du intresserad av att flytta till Mölnlycke Fabriker och vill veta när vi har planlösningar, hyror och visningar?
Anmäl dig här

Områdets historia

Följ med på en historisk resa

Mölnlycke Fabriker är inte vilket område som helst. Med dess genuina historia har området haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna textilindustrin i Sverige. Gustaf Henning, Carl Johan Dymling och Viola Gråsten är några av de färgstarka profilerna som skapade den levande bruksmiljön, från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Bläddra dig fram och lär känna profilerna och områdets historia här.