Mölnlycke Fabriker

Projektet

Bo nära naturen

Att dra på sig gympadojorna och gå upp till de fina motionsspåren i Wendelsbergsparken kommer bli vardag för dig som flyttar in i Kv Kvarnen. Låter det lockande? Registrera dig i vår bostadskö så kanske du blir en av dem som får flytta hit i slutet av 2021.

En helt ny stadsdel med historia

Nu tar en ny stadsdel form i Mölnlycke. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi nästan 700 nya bostäder. Här i Mölnlycke Fabriker kommer vi förutom bostäder att fylla de gamla fabrikslokalerna med fler kommersiella hyresgäster och Härryda kommun bygger en ny sporthall, Wallenstam Arena. 

 

Snabbfakta

  • ByggstartHösten 2018
  • Antal lägenheterCa 600
  • StatusByggnation pågår
  • Etappvis inflyttningStart dec 2020

Vanliga frågor och svar

Vad är Mölnlycke Fabriker?

Som ett led utifrån Härryda kommuns önskan om att utveckla Mölnlycke centrum tecknades 2013 ett ramavtal mellan Wallenstam och Härryda kommun om att bidra till att etappvis utveckla och förtäta med bostäder vid Mölnlycke Fabriker.

Wallenstam planerar att bygga nästan 700 bostäder och fylla de befintliga kommersiella ytorna i fabriken. Dessutom ska Härryda kommun bygga en sporthall. Projektet innefattar också ett parkeringsgarage med ca 550 platser.

Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?

Vi planerar för både hyres- och bostadsrätter. De första etapperna kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag bostad i Mölnlycke Fabriker?

De hyresrätter vi bygger förmedlas via Wallenstams bostadskö, registrera dig här.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Mölnlycke Fabriker.

Hur ser tidsplanen för projektet ut?

Detaljplanen vann laga kraft i september 2018 och nu är vi igång med byggnationen av de tre första kvarteren. I december är det dags för inflyttning i det första kvarteret, Rosengången. Mölnlycke Fabriker är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Hela området kommer att vara fullt utbyggt om ungefär 8-10 år.

Vad är visionen för Mölnlycke Fabriker?

Vår vision är att komplettera området vid Mölnlycke Fabriker med bostäder och skapa en spännande stadsdel där människor trivs och företag utvecklas. Den bygger på att utveckla, förtäta och knyta samman området för att skapa en trevlig trygg samt hållbar stadsdel. Det är en självklarhet att bygga en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar stadsdel. Vi har ambitionen att bidra med nya hem, ett levande bostadsområde och ett väl fungerande hållbart boendealternativ.

Hur kommer husen i Mölnlycke Fabriker att se ut?

Vi bygger punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegetationen och materialval görs för att passa in i den genuina bruksmiljön. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar. Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö.

Hur löses trafikfrågan till och från Mölnlycke Fabriker?

Härryda kommun har tagit fram ett trafikförslag för området. För mer
info, gå in på www.harryda.se/Molnlyckefabriker

Vad händer med grönområdena och Wendelsbergsparken?

För oss är det viktigt att bevara grönområden och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker sker utanför Wendelsbergsparken och påverkar därmed inte parkområdet. För att kunna uppföra de nya bostadshusen har vi behövt ta ner träd i den nordöstra delen av området.

Bostäder

Välkommen hem!

Första kvarteret flyttar snart in. Vill du vara nästa på tur att flytta till Mölnlycke Fabriker? Just nu bygger vi bara hyresrätter och de hyrs ut via Wallenstams egen bostadskö, registrera dig här.

Till våren hyr vi ut Kv Kvarnen. De här lägenheterna ligger högt upp, precis i anslutning till skogen. Här är perfekt för dig som vill bo lugnt med gångavstånd till Wendelsbergsparken. Läs mer om Kv. Kvarnen här.

I den sydvästra delen av Mölnycke Fabriker bygger vi Kv Väven. Här kommer hyresgästerna att flytta in våren 2022. Kvarteret består av tre hus som binder samman Bruksgatan och det nya torget. I markplan bygger vi en restauranglokal där du från uteserveringen kommer få en fin utsikt över Massetjärn. Läs mer om Kv. Väven här.

Lokaler

Bruksgatan

På Bruksgatan vill vi skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder och moderna uttryck.

Som ett naturligt stråk genom Mölnlycke Fabriker löper Bruksgatan. Här huserar redan idag en rad olika verksamheter. Här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av att etablera en ny rörelse, letar kontor eller vill öppna butik.

Har du en idé för din verksamhet, då är Bruksgatan platsen för där den kan bli verklighet.

Lokaler anpassade efter dina behov

Det kommer finnas allt från små lokaler till större ytor för klusterverksamhet. Lokalen anpassas utifrån din verksamhet som du har stora möjligheter att påverka. Kontakta Emma Carlsson om du vill veta mer om våra lokaler i Mölnlycke Fabriker.

Pågående arbeten

December 2020

PÅGÅENDE ARBETEN, Wallenstam

Kvarteret Rosengången (A) Vi välkomnar våra hyresgäster till första huset i Rosengången. Nyckelutlämningen är klar och inflyttning pågår. I andra huset pågår arbete med besiktningar samt färdigställande inför kommande inflyttning som påbörjas i slutet av januari 2021.

Kvarteret Kvarnen (B) De två första husen har nu nått sin fulla höjd och taken är på plats. På det tredje huset pågår stommontage. Arbetet innebär fortsatt en hel del transporter till och från området som kan upplevas som störande.

Kvarteret Väven (F) Prefab-montage pågår, dessutom fönstermontage och invändigt montage av stålreglar. Visst helgarbete förekommer. Vecka 52 har projektet julledigt. Arbetet innebär en hel del transporter till och från området som kan upplevas som störande.

Byggnation av garage (D) Stomresning pågår och beräknas vara klart vecka 7 2021. Transporter sker via Långenäsvägen. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Ta dig fram i området
Bruksgatan är tvåfilig med bättre framkomlighet. Återmontering av gatsten kommer utföras senare i projektet. Framkomligheten på Fabriksvägen är något begränsad då kommunen fortsätter arbete med vatten och avlopp.

 

 

PÅGÅENDE ARBETEN, Härryda kommun

Arenabygget (E)
Nu är alla tunga byggnadsdelar och taket på plats. Snart omsluter ytterväggen mot Massetjärn arenan som just nu fylls med innerväggar, rör- och elinstallationer.

Gatuarbete på en del av Fabriksvägen
Just nu är det mycket arbete med vatten- och avloppsledningar. Framkomligheten på Fabriksvägen är något begränsad, bland annat på grund av byggtrafik.

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området. Ett konstverk kommer också på plats på sydsidan av Massetjärn.

 

 

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se

Området

Garage med fasad av solceller

I Mölnlycke Fabriker bygger vi ett garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och utöver det också generera förnybar energi ut på elnätet. För blivande hyresgäster, både boende och kommersiella, kommer solcellsgaraget att bli den centrala parkeringsplatsen.

Till sommaren 2021 beräknas garaget stå klart och integrerade solceller i hela fasaden som gör att solens förnybara energi tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Färg och form har varit en central del i området över tid. Textilkonstnären Viola Gråsten som arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner. Solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till  kreativa mönster och färgglada inslag samtidigt som det genererar energi. Solcellsmodulerna är utvecklade av Soltech-koncernen och de semitransparenta solcellsmodulerna som ska användas i byggnationen möjliggör ljusinsläpp, luftflöde och skapar en fasad som skiftar i nyanser av blått, grönt, orange och terrakottarött.

Följ med på en historisk resa

Mölnlycke Fabriker är inte vilket område som helst. Med dess genuina historia har området haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna textilindustrin i Sverige. Gustaf Henning, Carl Johan Dymling och Viola Gråsten är några av de färgstarka profilerna som skapade den levande bruksmiljön, från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Bläddra dig fram och lär känna profilerna och områdets historia här.