Finansiell information

Ditt mail har skickats

Wallenstams IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Vår aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large cap.

På denna avdelning finns finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Wallenstam.  

Bokslutskommuniké 1 jan- 31 dec 2014

Vd Hans Wallenstam och CFO och IR-ansvarig Susann Linde kommenterar bokslutskommunikén 2014

Se filmen

Ansvarfullt företagande

Ett bra boende förutsätter ett gott samhälle. Läs mer om vårt CSR-arbete och hur vi arbetar för en hållbar utveckling. 

Mer om miljö- och samhällsansvar

Styrning & ledning

Wallenstam tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende.

Läs om koncernens ledning

Spaden i marken 1944

Wallenstam bygger och utvecklar utifrån kundens behov. Vi bygger ytsmart, trivsamt, tryggt och ekonomiskt. Läs mer om våra pågående och framtida projekt.

Till våra projekt

Pressmeddelanden

2015-02-18
Wallenstam AB (publ) bokslutskommuniké 2014:Ökat förvaltningsresultat med 25%

Läs hela pressmeddelandet

Se tidigare pressmeddelanden

Rapporter

2015-02-18
Wallenstam AB (publ) bokslutskommuniké 2014:Ökat förvaltningsresultat med 25%

Till rapporten

2014-11-05
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014 Wallenstam AB (publ)

Till rapporten

Se tidigare rapporter

Kalender

2015-03-23: Årsredovisning 2014
2015-04-28: Årsstämma 2015
Till kalendern Till Arkivet
EPiTrace logger