9 000 lägenheter i attraktiva lägen

Vi värnar om hyresrätten som boendeform. Det är en flexibel och bekymmersfri boendeform för hyresgästen och den är viktig för staden. Vi är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 9 000 lägenheter i attraktiva lägen i främst Stockholm och Göteborg.

För oss handlar ansvarsfull stadsutveckling lika mycket om att utveckla befintliga fastigheter som att bygga nya.

— Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB

Kommersiella lokaler i attraktiva områden

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större aktörer och utvecklare av lokalmarknaden. Kundstrukturen är stabil och vårt breda utbud av fastigheter är koncentrerat till Göteborgs innerstad och närområden.

Affärsprocessen

Wallenstam köper och bygger fastigheter för människor och företag, utifrån behoven från kunder, samhälle och aktieägare. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt, vilket skapar värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet.

Kort om oss

Antal fastigheter: Cirka 220 stycken
Kunder: Cirka 9 000 hushåll, 1 000 företagskunder
Fastighetsvärde: Cirka 44 miljarder kronor
Börsvärde 30 september 2018 Cirka 28 miljarder kronor
Uthyrningsgrad, yta: 99 %
Total uthyrningsbar yta: Cirka 1,2 miljoner kvm
Antal lägenheter i produktion: Cirka 2 080 stycken
Antal vindkraftverk: 64 stycken
Antal anställda: Cirka 250 personer
Marknader: Göteborg, Stockholm, Uppsala och Helsingborg
Grundades: 1944 i Göteborg

Wallenstamaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Vision Vår vision är att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner.
Affärsidé Att utveckla och bygga samt köpa och sälja fastigheter i utvalda storstadsregioner med långsiktig hållbarhet för människor och företag.
Kärnvärden

Utveckling
Respekt
Engagemang