Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 4 700 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 400 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2018 till 1 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 26,1 Mdr (vid ingången av 2018) och har en fortsatt positiv trend framöver. Hyresmarknadens tillväxt var 10,6 % jämfört med 2016.

Under 2018 har hyresförhandlingarna lett till en genomsnittlig höjning på cirka 1,2 %

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, SF Bio, Essity Hygiene and Health AB och Landsarkivet i Göteborg.

Den totala lokalmarknadens storlek i Göteborg uppgår till 5 200 000 kvm och förväntas öka, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till närmare 9 % vid ingången av 2018. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares area i relation till den totala lokalarean i Göteborg, enligt fastighetsrådgivaren JLL.