Marknadsandelar hyresrätter Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Poseidon 16
Bostadsbolaget 14
Familjebostäder 11
Stena Fastigheter 4
SGS Studentbostäder 3
Balder 1
Övriga 49
Totalt 100

Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 4 700 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 500 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2019 till 2 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 26,4 Mdr (vid ingången av 2019) och har en fortsatt positiv trend framöver. Hyresmarknadens tillväxt var 1,1 % jämfört med 2017.

Under 2019 har hyresförhandlingarna lett till en genomsnittlig höjning på cirka 2 %

Marknadsandelar hyresrätter Stockholm

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Stockholmshem 9
Svenska Bostäder 8
Familjebostäder 6
D Carnegie 3
Stockholms Kooperativa Bostadsförening 3
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 2
Stena Fastigheter 2
Akelius 2
Micasa Fastigheter 2
Einar Mattsson 1
Övriga 60
Totalt 100

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, Filmstaden, Essity Hygiene and Health AB och Landsarkivet i Göteborg.

Den totala lokalmarknadens storlek i Göteborg uppgår till 5 200 000 kvm och förväntas öka, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till drygt 8 % vid ingången av 2019. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares area i relation till den totala lokalarean i Göteborgs kommun, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Konkurrentanalys kommersiella marknaden, Göteborg

Fastighetsbolag Lokalarea, kvm Marknadsandel, %
Wallenstam 439 000 8,4
Platzer 440 000 8,5
Vasakronan 370 000 7,1
Castellum 285 000 5,5
Balder 222 000 4,3
Övriga 3 444 000 66,2
Totalt 5 200 000 100,0