Marknadsandelar hyresrätter Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 2
Poseidon 16
Bostadsbolaget 14
Familjebostäder 11
Stena Fastigheter 4
SGS Studentbostäder 4
Balder 2
Övriga 47
Totalt 100

Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 5 200 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 500 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2020 till 1 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 27,6 Mdr (vid ingången av 2020) och har en fortsatt positiv trend framöver. Hyresmarknadens tillväxt var 4,4 % jämfört med 2018.

Under 2019 har hyresförhandlingarna lett till en genomsnittlig höjning på cirka 2 %

Marknadsandelar hyresrätter Stockholm

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 1
Stockholmshem 9
Svenska Bostäder 8
Familjebostäder 6
D Carnegie 4
Stockholms Kooperativa Bostadsförening 3
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 3
Stena Fastigheter 2
Akelius 2
Micasa Fastigheter 2
Einar Mattsson 2
Övriga 58
Totalt 100

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, Filmstaden, Essity Hygiene and Health AB och Landsarkivet i Göteborg.

Den totala lokalmarknadens storlek i Göteborg uppgår till 5 200 000 kvm och förväntas öka, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till 6 % vid ingången av 2020. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares rapporterade kontors- och butiksyta i relation till den totala kontors- och butiksytan i Göteborgs kommun, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Konkurrentanalys kommersiella marknaden, Göteborg

Fastighetsbolag Marknadsandel, %
Wallenstam 6
Platzer 8
Vasakronan 7
Castellum 6
Balder 6
Övriga 67
Totalt 100