Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 4 000 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg. I Uppsala förvaltar vi cirka 400 lägenheter.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2017 till 1 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 23,6 Mdr (vid ingången av 2017) och har en fortsatt positiv trend framöver. Hyresmarknadens tillväxt var 4,7 % jämfört med 2015.

Under 2017 har hyresförhandlingarna lett till en genomsnittlig höjning på cirka 0,9 %.

Här kan du läsa hur vår vvd i Stockholm Mathias Aronsson tänker kring vår vision att bygga fler hyresrätter. Klicka här

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Av Wallenstams kommersiella hyresgäster utgörs cirka 20 % av kommunala bolag eller institutioner. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, SF Bio, Landsarkivet i Göteborg, SCA Hygiene Products AB och Migrationsverket.

Den totala lokalmarknadens storlek i Göteborg uppgår till 5 100 000 kvm och förväntas öka, enligt fastighetsrådgivaren JLL.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till drygt 8 % vid ingången av 2017. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares area i relation till den totala lokalarean i Göteborg, enligt fastighetsrådgivaren JLL.