Bostadsmarknaden i Stockholm

I Stockholm förvaltar Wallenstam cirka 4 000 lägenheter. Exempel på stora områden är Huddinge, Nacka och Sundbyberg.

Wallenstam är en av de större privata aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholm. Vår marknadsandel avseende lägenheter totalt sett i Stockholm uppgick vid ingången av 2017 till 1 %. Den totala hyresmarknadens storlek i Stockholms län uppgår enligt JLL till 23,6 Mdr (vid ingången av 2017) och har en fortsatt positiv trend framöver. Under 2016 har hyresförhandlingarna lett till en genomsnittlig höjning på cirka 0,9 %.

Här kan du läsa hur vår vvd i Stockholm Mathias Aronsson tänker kring vår vision att bygga fler hyresrätter. Klicka här

Kommersiella marknaden i Göteborg

Wallenstams kommersiella bestånd är koncentrerat till Göteborg där vi har cirka 900 företagskunder. Fastigheterna finns i centrala innerstadslägen och attraktiva företagslägen. Av Wallenstams kommersiella hyresgäster utgörs cirka 20 % av kommunala bolag eller institutioner. Några av Wallenstams större hyresgäster är Göteborgs Stad, SF Bio, Landsarkivet i Göteborg, SCA Hygiene Products AB och Migrationsverket.

Wallenstam är en av de största privata aktörerna på den kommersiella marknaden i Göteborg med en marknadsandel som uppgår till drygt 8 % vid ingången av 2017. Marknadsandelen beräknas utifrån respektive fastighetsägares area i relation till den totala lokalarean i Göteborg, enligt fastighetsrådgivaren JLL.