Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande på grön el genom egen produktion.

Strategier

Strategin grundar sig på de tre dimensionerna för ett hållbart företagande; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Strategi för ekonomisk hållbarhet

Med en god affärsutveckling, flexibel organisation och optimal kapitalstruktur möter vi omvärldens krav. Vi skapar värde för våra kunder, samhället i stort samt för bolaget genom lönsam utveckling av fastigheter på rätt tillväxtmarknader.

Strategi för social hållbarhet

Vi bidrar till ett bättre samhälle och tar ett aktivt socialt ansvar genom att bygga trygga områden samt visa respekt för individen, våra kunder och medarbetare. Vi stödjer utsatta grupper och bidrar till en aktiv fritid och ungdomsverksamhet på de orter där vi verkar.

Strategi för miljömässig hållbarhet

Vi verkar för en långsiktigt miljömässig hållbarhet och ska minska miljöbelastningen i våra fastigheter samt vara självförsörjande på förnybar el genom egen elproduktion. Genom en affärsmässigt miljöeffektiv förvaltning och byggnation utvecklar vi kontinuerligt våra produkter och tjänster.

Utöver ett omfattande miljöarbete fokuserar vi på trygghet och kvalitet både i och runt våra fastigheter. Säkerhet står i fokus och vi arbetar med kundfokuserade handlings- och åtgärdsprogram i våra områden. Genom sponsring av bred ungdomsidrott och bidrag till hjälporganisationer försöker vi på vårt sätt bidra till ett bättre samhälle.