Koncernledningens medlemmar

Hans Wallenstam

Vd Wallenstam AB (publ)

Anställningsår: 1986

Född: 1961 

Utbildning: Civilekonom

 

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
1986-1989 Finansdirektör
1989-1991 Vd Wallenstam i Göteborg AB

Externa uppdrag:
Honorärkonsul för Portugal i Göteborg samt ledamot i Ulla och Lennart Wallenstam stiftelsen

Aktieinnehav per 2017-09-30:
34 500 000 A-aktier, 47 662 000 B-aktier (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar)

Mathias Aronsson

Vvd Wallenstam AB (publ) med ansvar för region Stockholm

Anställningsår: 1996

Född: 1972

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2001-2003 Vd Wallenstam Stockholm AB
2004-2005 Regionchef Stockholm, Wallenstam Bostad AB
2005-2011 Vd Wallenstam Bostad AB

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Nordisk Byggdag

Aktieinnehav per 2017-09-30: 
271 000 B-aktier

Marina Fritsche

Ansvarig region Göteborg

Anställningsår: 2005 och 2010

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2010-2011: Teknisk chef, Företag Göteborg
2011-2017: Affärsområdeschef Bostad, region Göteborg 

Externa uppdrag:
Ordförande i Fastighetsägare centrala Hisingen, FCH
Styrelseledamot i Göteborgskretsen, Fastighetsägarna Göteborg första regionen, GFR
Styrelseledamot i Itsumo AB

Aktieinnehav per 2017-09-30: 
6 200 B-aktier (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar)

Ulf Ek

Finansdirektör

Anställningsår: 2004

Född: 1949

Utbildning: Civilekonom MBA

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2004-2007 Finans- och informationsdirektör

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän

Aktieinnehav per 2017-09-30: 
76 000 B-aktier

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig

Anställningsår: 2001

Född:1979

Utbildning: Civilekonom

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2013 Koncerncontroller

Aktieinnehav per 2017-09-30:
103 080 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Elisabeth Vansvik

Kommunikationsdirektör

Anställningsår: 2002

Född: 1970

Utbildning: Fil. mag. media- och kommunikationsvetenskap

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2010 Kommunikationschef
2010-2013 Kommunikationsdirektör

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Barn i Nöd

Aktieinnehav per 2017-09-30: 
10 000 B-aktier