Koncernledningens medlemmar

Hans Wallenstam

Vd Wallenstam AB (publ)

Anställningsår: 1986

Född: 1961 

Utbildning: Civilekonom

 

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
1986-1989 Finansdirektör
1989-1991 Vd Wallenstam i Göteborg AB

Externa uppdrag:
Honorärkonsul för Portugal i Göteborg samt ledamot i Ulla och Lennart Wallenstam stiftelsen.

Aktieinnehav per 2017-12-31:
34 500 000 A-aktier, 47 841 000 B-aktier (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar)

Mathias Aronsson

Vvd Wallenstam AB (publ) med ansvar för region Stockholm

Anställningsår: 1996

Född: 1972

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2001-2003 Vd Wallenstam Stockholm AB.
2004-2005 Regionchef Stockholm, Wallenstam Bostad AB.
2005-2011 Vd Wallenstam Bostad AB.

Externa uppdrag: Styrelseledamot i Nordisk Byggdag.

Aktieinnehav per 2017-12-31:  271 000 B-aktier

Marina Fritsche

Regionchef Göteborg

Anställningsår: 2005 och 2010

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2010-2011 Teknisk chef, Företag Göteborg
2011-2017 Affärsområdeschef Bostad, Region Göteborg.

Externa uppdrag:
Ordförande i Fastighetsägare Centrala Hisingen samt
styrelseledamot i Göteborgskretsen, Fastighetsägarna Göteborg första regionen,
Styrelseledamot i Itsumo AB.

Aktieinnehav per 2017-12-31: 
8 500 B-aktier (inklusive aktier ägda via bolag och familjemedlemmar)

Patrik Persson

Teknisk direktör

Tillträder 1 september

Anställningsår: 2004

Född: 1974

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
Driftchef 2009-2012
Tekniskchef 2013-2017

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig

Anställningsår: 2001

Född:1979

Utbildning: Civilekonom

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2013 Koncerncontroller.

Aktieinnehav per 2017-12-31:
129 080 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Elisabeth Vansvik

Kommunikationsdirektör

Anställningsår: 2002

Född: 1970

Utbildning: Fil. mag. media- och kommunikationsvetenskap

Tidigare ledande befattningar inom Wallenstam:
2008-2010 Kommunikationschef,
2010-2013 Kommunikations -och HR-direktör.

Externa uppdrag:
Styrelseledamot i Barn i Nöd.

Aktieinnehav per 2017-12-31: 
10 000 B-aktier