EN

Snabbfakta

Valand

Butikyta mot Avenyn och Teatergatan ca 1 100 kvm

Kontor i 6 våningsplan ca 4 100 kvm. (Uthyrd)

Inflytt Hösten 2017

Tillsammans med staden höjer vi kvalitén på Avenyn

Tillsammans med Göteborgs stad och andra fastighetsägare i området arbetar vi för att göra Avenyn till en plats där människor vill vara. En mötesplats som bjuder på bra shopping, attraktiva matställen, caféer för möten och andhämtning, inspirerande arbetsplatser, kultur i alla dess former och ett tryggt boende.

Vi utvecklar våra fastigheter genom att bygga nya lägenheter, kontor och butiker. Göteborgs stad driver upprustningen av gaturummet med bland annat inbjudande möblering, nya mötesplatser, belysning, planteringar och ökad tillgänglighet som mål.

Genomförandet kommer att ske i etapper med siktet på ett färdigställande år 2020. På så vis kan en invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret under temat ’Öppna rum’.