EN

Snabbfakta

Cirka 8 miljoner besökare 2014

Uppskattad köpkraft år 2020 är 13 miljarder SEK

175 000 boende i området med stark köpkraft

Lättillgängligt från alla delar av staden samt från Landvetter flygplats och Centralstationen.

2 200 hotellrum inom gångavstånd

Många av stadens kulturinstitutioner

 

Våra projekt lyfter hela Avenyområdet och i slutändan handlar vårt arbete med Avenyn om att lyfta Göteborg som stad.

— Anders Forsling, Kundchef Kommersiellt

Tillsammans med staden höjer vi kvalitén på Avenyn

Tillsammans med Göteborgs stad och andra fastighetsägare i området arbetar vi för att göra Avenyn till en plats där människor vill vara. En mötesplats som bjuder på bra shopping, attraktiva matställen, caféer för möten och andhämtning, inspirerande arbetsplatser, kultur i alla dess former och ett tryggt boende.

Vi utvecklar våra fastigheter genom att bygga nya lägenheter, kontor och butiker. Göteborgs stad driver upprustningen av gaturummet med bland annat inbjudande möblering, nya mötesplatser, belysning, planteringar och ökad tillgänglighet som mål.

Genomförandet kommer att ske i etapper med siktet på ett färdigställande år 2020. På så vis kan en invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret under temat ’Öppna rum’.