EN

Vad innebär det för mig som hyresgäst?

Bilpool
I Kallebäcks Terrasser kommer det finnas 10 st poolbilar när området är fullt utbyggt. För dig som bor i området erbjuder vi gratis medlemskap via Elbilio under avtalsperioden. I deras app kan du boka och se var närmaste bil finns.

Parkering i området
Parkeringsplatser kommer att samnyttjas inom hela området och hyrs separat. Parkeringsmöjligheter kommer att finnas i garage i kvarteren.

Cykelparkeringar
Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för att det ska vara enkelt att ta sig fram och parkera sin cykel. Därför gör vi gott om plats för cykelparkeringar, både för vanliga cyklar och för lastcyklar. Hälften av cykelparkeringarna kommer vara väderskyddande.

Cykelpool med specialcyklar
Det kommer att finnas en cykelpool med flera specialfordon som exempelvis elcyklar, lastcyklar, cykelkärror och hopfällbara cyklar i området. Medlemskapet via Elbilio är kostnadsfritt för dig som boende i området.

Tillgängliga cykelpumpar
Vi kommer placera ut cykelpumpar i anslutning till bostadskvarteren för att du enkelt ska kunna pumpa din cykel när du behöver det.

Cykelstudios
Alla bostadskvarter i Kallebäcks Terrasser kommer ha sin egen cykelstudio där du kan reparera, underhålla och tvätta din cykel. Utöver detta kommer det finnas ett par större cykelservicerum som alla boende har tillgång till.

Realtidstavlor för kollektivtrafik
I samtliga entréer kommer det finnas digitala entrétavlor där du i realtid kan se när nästa buss går.

Startpaket vid inflyttning
När du flyttar in hos oss får du ett startpaket för att smidigt kunna röra dig utan bil. Det kommer bland annat att vara tips på reseappar och möjlighet till en månads kostnadsfritt kollektivtrafikkort.