EN

Guldheden 5:5

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning: Guldheden 5:5

Adress: Guldhedstorget 1, 1A-1B / Reutersgatan 1

Yta: 4379 m2

Typ: Bostad

Område: Guldheden

Byggår: 1945

Förvärvsår: 2003

Antal lägenheter: 57

Guldheden

Guldheden ligger vackert med sitt höga läge på kullarna ovanför Göteborg. Guldheden som är ett populärt bostadsområde började byggas på 1940-talet. Planeringarna av området fokuserade mycket på grannskapskänsla och närhet. Bebyggelsen består av både punkt- och låghus, som passar väl in i den kuperade och parkliknande terrängen