EN

Hållbarhetsredovisning 2020

För att ta del av hur vi arbetar med hållbarhet och de nationella målen i Agenda 2030, välkommen att läsa vår hållbarhetsredovisning 2020.

Läs mer

Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande på grön el genom egen produktion.