EN

Styrelsens ledamöter

Lars-Åke Bokenberger

Ordförande

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenhet bl. a. som svensk aktiechef på AMF samt aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission.

Andra uppdrag
Bland annat styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB samt vice ordförande i Convendum Corporation AB. Styrelseledamot i Ferroamp AB, Mertzig Asset Management AB samt Colive AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2023-12-31:
30 000 B-aktier

Karin Mattsson

Vice ordförande

Styrelseledamot sedan 2016

Född:1972

Utbildning: Fil. kand. i sociologi (personalvetare)

Tidigare erfarenhet bl. a. som ordförande i Riksidrottsförbundet samt ställföreträdande medlemschef m.m. för Lantbrukarnas Riksförbund.

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland, Svenska Skidförbundet, Frösö Hästgård AB samt Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, WCR 2019 Jämtland Härjedalen AB, Astrid Lindgrens Värld AB, Svenska Hockeyligan AB och Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk Förening.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2023-12-31:
19 000 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Rebecka Wallenstam

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1991

Utbildning: Ekonom (Handelshögskolan Göteborg)

Tidigare erfarenhet bl. a. som styrelseledamot i Convendum Corporation AB och som koncerncontroller inom Wallenstam.

Andra uppdrag:
Uthyrningschef bostad Göteborg, Wallenstam.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Aktieinnehav per 2023-12-31: 
2 323 337 B-aktier (inklisive familjemedlemmar) och 40 000 syntetiska optioner

Agneta Wallenstam

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1952

Utbildning: Utbildning inom teologi, etnologi, arkeologi och socialantrolpologi. Master i kulturantropologi. Ordinerades till pastor 1987. 

Tidigare erfarenhet från arbete som pastor och församlingsföreståndare i olika församlingar sedan 1987.

Andra uppdrag:
Bland annat pastor i Equmeniakyrkan och styrelseordförande i Betlehemskyrkans församling. Styrelseledamot i Göteborgs Räddningsmission samt Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen. Driver Kolboryd gård sedan 2003.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2023-12-31: 
23 368 000 B-aktier

Mikael Söderlund

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965

Utbildning: Fil. kand. i Statsvetenskap

Tidigare erfarenhet bland annat som partner i konsultbolaget Kreab samt förtroendeuppdrag inom Moderaterna och som borgarråd i Stockholms stad.

Andra uppdrag:
Bland annat grundare och vd för Sthlm Urban Advisors. Ledamot i stiftelsen Beridna Högvakten.

Svensk kod för bolagsstyrning:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2020-12-31:
-