EN

Kontakta oss om du vill göra förändringar

Vill du göra förändringar i lokalen, kanske flytta en vägg eller måla om? Boka ett möte med oss innan du börjar. Förändringen kan påverka sådant som elsäkerhet, inomhusklimat eller utrymningsvägar i händelse av brand. Tillsammans kan vi gå igenom möjligheter och eventuella risker. Vi kan även hjälpa dig att utföra arbetet tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners.

Ändrade lokalbehov

Större eller mindre lokal? Du är alltid välkommen att kontakta oss om dina lokalbehov förändras. Vårt stora och breda utbud ger dig möjlighet till smidiga lokalbyten om din verksamhet kräver det.

Ändrad affärsidé

I hyresavtalet definieras vilken verksamhet som huvudsakligen kommer att bedrivas i lokalen. Har du tankar på att förändra eller justera din affärsverksamhet måste du kontakta din kontaktperson på Wallenstam och stämma av att det låter sig göras. Lokalen kan tekniskt, byggmässigt, brandmässigt eller t o m konkurrensmässigt vara godkänd för bara en viss typ av verksamhet.

Vem är ansvarig för vad?

Hyresavtalet som vi skrivit med dig beskriver inte bara lokalens adress, storlek och hyrestid. Här hittar du även allt om vem som ansvarar för vad i lokalen: vem som bekostar dragning av telefon- och datakommunikationsledningar, vad som gäller kring underhåll, skyltning, låsanordningar, sophämtning, trappstädning, brandsäkerhet och ventilation m m. I hyresavtalet ser du också vilka rättigheter och skyldigheter vi och du har.

Ditt underhållsansvar
Det är naturligt att det efter hand blir slitage i en lokal så tänk på att du måste underhålla golv, väggar, tak, fast inredning och utrustning. Självklart vill vi att du lämnar lokalen i samma skick som den hade när du flyttade in.

Ansvar vid skadegörelse eller inbrott
Inbrott eller skadegörelse i lokalen? Vi finns tillhands med råd och kontakter vid skador, så att du snabbt kan återställa lokalen och komma igång med verksamheten igen. Vår säkerhetsavdelning kan med sin kompetens och långa erfarenhet hjälpa till efter inbrott, brand och dylikt. Men du måste själv se till att skador i lokalen efter ett inbrott återställs. Detsamma gäller vid annan skadegörelse på fönster, dörrar, skyltar, eventuella portar som hör till lokalen samt all åverkan inne i lokalen.

Vitvaror
Vi på Wallenstam ser vanligtvis till att din lokal är utrustad med passande vitvaror, exempelvis kyl, frys och diskmaskin. Om något går sönder under hyrestiden kan vi oftast tipsa om reparatörer, men däremot får du som hyresgäst betala reparationen.

Skyltar
Vi ser till att det finns hänvisningsskyltar vid entréer och i trapphus. Vid önskemål om kompletteringar är du välkommen att kontakta oss.

Återställning efter skyltar
Har du satt upp skyltar på husfasaden så tänk på att återställa fasaden när du flyttar. Vid omfattande fastighetsunderhåll som involverar fasaden behöver du se till att skyltar, markiser och antenner monteras ner.

VVS
Golvbrunnar och vattenlås kan lätt orsaka stopp och därför behöver du rengöra dessa regelbundet. Låt gärna ditt städbolag lägga in rengöringen i städrutinen. Byt också ut lös utrustning i kök och på toaletter, som exempelvis toalettsitsar. Driver du erksamhet som kräver en fettavskiljare är du skyldig att regelbundet tömma denna. Om brister finns i dessa städ-, och tömningsrutiner, och det orsakar stopp i fastighetens avlopp, åtgärdar hyresvärden detta men på hyresgästens bekostnad.

Dörrar och lås
Vi som hyresvärd ansvarar för den gemensamma entrédörren till fastighetens trapphus. Som hyresgäst ansvarar du själv för att din lokal har ordentliga lås, eventuella larm och passersystem. Det gäller även om något behöver repareras eller bytas ut. Hyr du butik eller restaurang med egen entré ansvarar du själv för dörr, lås och larm.

Ljuskällor
Vi ser till att belysningen fungerar i fastighetens allmänna utrymmen men glödlampor och andra ljuskällor i din lokal får du byta och bekosta själv.

Brandskydd i din lokal
Brandskydd är en kombination av genomtänkta rutiner, kunniga medarbetare och tekniska lösningar. För ett bra skydd behöver du bland annat se till att det finns fungerande handbrandsläckare och aktuella utrymningsplaner samt att gemensamma utrymningsvägar hålls fria. Tänk på att inte förvara saker i trapphus och andra allmänna utrymmen. Vi rekommenderar också att du utbildar dina medarbetare i skydd mot brand och andra olycksfall.

Kontakta oss