Haninge

Haninge ligger söder om Stockholm. Med drygt 88 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Tre fjärdedelar av kommunens yta är vatten med många tusen gröna öar, men Haninge är inte bara skärgård. 

Haninge ligger söder om Stockholm. Med drygt 81 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län.

Service och butiker
I anknytning till Handens inomhuscentrum har vi flera välplanerade butiks- och kontorslokaler. i centrumbyggnaden finns ca 85 butiker.


Kommunikationer
Bussterminalen och pendeltågsstationen i Handen är en viktig bytespunkt, och det går snabbt att ta sig in till city eller vidare till närliggande kommuner.