EN

Lerum

I samverkan med HSB, Skanska och Lerums kommun kommer vi vara med och utveckla området Aspedalen/Aspevallen i linje med kommunens vision.

I samverkan med HSB, Skanska och Lerums kommun utreder vi möjligheterna att utveckla området Aspedalen/Aspevallen med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde.