EN

Lerum

I samverkan med HSB, Skanska och Lerums kommun kommer vi vara med och utveckla området Aspedalen/Aspevallen i linje med kommunens vision.

Lerum kännetecknas av vacker natur med många sjöar, ett mycket aktivt kultur-och föreningsliv och ett livligt centrum med handel och service. I kommunen finns även bra kommunikationer till storstaden och närhet till Landvetters internationella flygplats.