EN
Fasta med fönstee med vita fönsterkarmar. Runt fönstren är det en växtvägg

Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande på grön el genom egen produktion.