Anmälan till årsstämman kan ske på följande sätt

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

  • namn/firma
  • personnummer/organisationsnummer
  • adress och telefonnummer
  • namn och personnummer på eventuellt ombud
  • antal eventuellt medföljande biträden (högst två stycken)

För information om hur dina personuppgifter behandlas klicka här

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns här.

For information in English please click here

Handlingar inför årsstämman 2020