Kv. 11, Mejeristen
Det pågår finplanering av gårdsytor och uteplatser runt det svarta huset. På samma hus planerar vi att i juni att montera stenfasadskivor och därefter kommer återfyllnadsarbeten göras runt om huset för att förbereda för plattsättning, trottoar och planteringar. Dessutom pågår de sista invändiga arbetet inför färdigställandet i det här huset. I mittenhuset utförs målnings- och plattsättningsarbeten, golvläggning samt arbete med installationer. I huset längst upp på gatan monteras stål och gips. Här pågår även utvändiga målningsarbeten och de beräknas pågå till mitten av juni. Under hösten flyttar de första hyresgästerna in i kvarteret.

Kv. 9, Terrassen
Många av lägenheterna i kvarteret är färdigställda och besiktningar utförs. I det gröna punkthuset arbetar vi med invändigt med målning, parkettläggning och kakelsättning. Arbetet med att färdigställa entréer, trapphus och installationer pågår i samtliga delar av kvarteret. På gården har vi under maj färdigställt finplaneringsarbetet. I början av juni utförs kompletterande målningsarbete av fasader. Förmedlingen av lägenheterna har påbörjats.

Entré Kallebäck, kontorshuset
Fasadarbete pågår på både östra och västra sidan av byggnaden. De sista invändiga arbetena inför slutbesiktning av fasad, garage och trapphus pågår. Dessutom är vi igång med arbetet med idrottshallen som är belägen i den södra delen av fastigheten.

Kv. 8, Utsikten
I vårt kvarter Utsikten pågår det sista montaget av stommen i höghuset. Arbete med takbyggnation är påbörjat och slutförs under hösten. I de andra två husen pågår invändiga arbeten så som målning, plattsättning, golv- och installationsarbeten. Målning av fasader pågår i samtliga hus inom kvarteret.

Kv 10, Hållbarheten
Vi har börjat montera husens stomme och det beräknas vara klart i slutet av året. Mot Smörkärnagatan pågår återfyllnadsarbeten.

Kv 7, Kedjan
På platsen utför vi pålningsarbeten som beräknas vara klara i början av juni, vilket från och till är ljudstörande. Vi startar nu upp grundläggningsarbeten i form av bland annat gjutning av bottenplatta och ytterväggar. Resning av stomme kommer att påbörjas under hösten. 

Övriga arbeten inom området

Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området. Under vecka 26 kommer vår markentreprenör att utföra förberedande arbeten inför asfaltering av gator. Arbetet kommer att pågå både under dag- och kvällstid.

Arbete på våra byggarbetsplatser kan komma att pågå kvällar och helger. Under juli månad kommer arbeten inom vårt områden att minska i omfattning.

Bor du i närheten och vill ha löpande information om våra pågående arbeten? Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se