Kv. 11, Mejeristen
Finplanering av gårdsytor runt det svarta huset pågår. Montage av stenfasadskivor planeras att utföras under maj och därefter kommer återfyllnadsarbeten göras för att förbereda för plattsättning, trottoar och planteringar. I samma hus pågår de sista arbetena inför slutbesiktning i lägenheter, entré och trapphus. I mittenhuset utförs målnings- och plattsättningsarbeten samt golvläggning. På huset längst upp på gatan monteras balkongräcken och vi gipsar innerväggar. Målningsarbeten på fasad kommer att utföras på mittenhuset och huset längst upp under maj. Förmedlingen av lägenheterna i första etappen pågår.  

Kv. 9, Terrassen
Inne i fastigheten pågår produktion för fullt med målning, parkettläggning, kakelsättning och montage av kök. Arbetet med att färdigställa entréer och trapphus pågår. Finplaneringsarbete på gården mellan husen och arbete med intilliggande utförs. Förmedlingen av lägenheterna startar under våren.

Entré Kallebäck, kontorshuset
Färdigställandet av fasaden mot området pågår. De sista invändiga arbetena inför slutbesiktning pågår. Vi har också påbörjat arbetet med idrottshallen i den södra delen av fastigheten.

Kv. 8, Utsikten
I vårt kvarter Utsikten pågår montage av stommen i två av huskropparna och det beräknas vara klart i början av sommaren. I de andra två husen pågår invändiga arbeten så som målning, plattsättning, golv- och installationsarbeten.

Kv 10.
Vi har börjat montera husens stomme och det beräknas vara klart i slutet av året. Det pågår återfyllnadsarbeten mot Smörkärnegatan.

Kv 7, Kedjan
På platsen pågår markarbeten. I början av maj avslutas sprängningsarbeten och därefter börjar vi med pålningsarbete. Arbetena kommer till och från att vara ljudstörande.

Övriga arbeten inom området
Anläggningsarbeten för våra egna gator pågår inom hela området, i samband med detta kommer att vi under maj att utföra sprängningsarbeten. Arbete med vägar utanför vår kontorsfastighet pågår.

Arbete på våra byggarbetsplatser kan komma att pågå kvällar och helger.

För mer information kring Trafikkontorets, Göteborg energi och Kretslopp och vattens arbeten i området, vänligen kontakta Göteborgs stads kontaktcenter.

Bor du i närheten och vill ha bygginformation? Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kallebacksterrasser@wallenstam.se