Vi vill skapa inbjudande miljöer som människor trivs i och kan ta del av. Med hjälp av utformning och aktiviteter som lockar till besök, bidrar vi till liv och rörelse i gaturummet.

Kvillebäcken i Göteborg är ett exempel på hur vi tillsammans med andra byggherrar bidragit till en levande, miljömässigt hållbar stadsdel med 2 000 nya hem. Populära Tuletorget i Sundbyberg är ett annat exempel där vi byggt 180 nya bostadsrätter intill vårt befintliga bestånd av hyresrätter. Parallellt har vi arbetat med att förnya torget till en trivsam mötesplats med restauranger, förskola och annan service och verksamhet.

Exempel på aktuella stadsutvecklingsprojekt

Kallebäcks Terrasser

I stadsdelen Kallebäck, med ett härligt läge nära både centrum, natur och rekreation vill vi skapa förutsättningar för avspänt stadsliv nära citypuls och skön natur. Vi planerar för olika bostadsformer med totalt ca 1 800 bostäder, verksamheter och närservice som ger underlag för mötesplatser för såväl nya som befintliga invånare i stadsdelen. Under 2016 påbörjades rivningsarbetet och vi har initierat ett dialogarbete med boende och andra intressenter i området, dels för att informera om status i projektet, dels öppna upp för synpunkter och tankar kring utvecklingen av området. Dialogarbete och samverkan med olika intressenter är viktiga ingredienser för oss när Kallebäcks Terrasser ska ta form.

Från 2017 har vi också fokuserat på att skapa aktivitet och tillgängliggöra platsen för att väcka kännedom och intresse för platsen.

Läs mer om Kallebäcks Terrasser här

Umami Park

I Umami Park, Hallonbergen i Sundbyberg byggstartade vi 2016 vår första etapp. Här vill vi skapa en blandstad med varierad bebyggelse och bostäder, utvecklad handel och ett levande stadsliv med kvarterskänsla och naturliga mötesplatser. En närmiljö med livskvalitet, inte bara för dem som i framtiden kommer bo och verka där, utan också för alla människor som idag bor i närheten. Arbetet sker i nära samarbete med Sundbybergs stad och i linje med visionsarbetet och medborgardialogen som förts.

Läs mer om Umami Park här