EN

Ägarkategoriers innehav

Innehavet bland Wallenstams aktieägare fördelat på ägarkategorier som fysiska och juridiska personer, finansiella institutioner, utlandsboende ägare med flera.

Ägare Procent
Svenska fysiska personer
Avser privatpersoner boende i Sverige.
43 %
Finansiella företag
Institutionella ägare så som banker, fondbolag, försäkringsbolag och pensionsstiftelser representerade.
18 %
Övriga svenska juridiska personer
Avser aktier som innehas via svenska bolag.
27 %
Utlandsboende ägare
Avser ägare som ej är bosatta i Sverige.
11 %
Intresseorganisationer
1 %

Geografisk fördelning

Wallenstams aktieinnehav är huvudsakligen koncentrerat till Sverige. Tabellen nedan visar hur fördelningen av innehavet ser ut.

Geografisk placering Procent
Sverigeboende 89 %
Övriga Europa
Avser innehavet i hela Europa exklusive Sverige.
5 %
USA 6 %